Rozmowy można posłuchać pod adresem: http://ak.org.pl/2017/prezes-kiak-gosciem-radia-zachod/