Strona poświęcona działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku

Monthly Archives: Październik 2017

25 października 2017r. odbyło się cykliczne – miesięczne spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej poprzedzone modlitwą różańcową i mszą św. Następnie członkowie POAK wraz z asystentem parafialnym w osobie ks. Proboszcza udali się na salkę parafialną w celu omówienia bieżących spraw organizacyjnych Referat przedstawił ks. Waldemar Sołtysiak.

WM


W poniedziałek, 16 października 2017 r. po różańcu i mszy św. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, zorganizowanego z okazji XVII Dnia Papieskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali piękne nagrody. Spotkaniu przewodniczył proboszcz ks. Waldemar Sołtysiak oraz prezes POAK w Nowym Kramsku – p. Krystyna Koszylowska. Gratulujemy uczestnikom konkursu! Zapraszamy za rok!

WM


15 października 2017 r. w nokramskiej parafii p.w. Narodzenia NMP odbyły się uroczystości związane z 75 rocznicą śmierci Ojca Leandra Henryka Kubika 1909 – 1942 – Męczennika za wiarę. Organizatorami spotkania byli: proboszcz parafii – ks. kan. mgr Waldemar Sołtysiak – dziekan dekanatu sulechowskiego, prezes Obchodów Uroczystości – p. Joachim Niczke – sołtys Starego Kramska oraz prezes Rady Parafialnej  p. Dariusz Spiralski. Program uroczystości obejmował: mszę św. o beatyfikację Ojca Leandra pod przewodnictwem Delegata Biskupa – ks. prałata Eugeniusza Jankiewicza, wieloletniego Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa naszej diecezji w Kurii Biskupiej; przejście na cmentarz parafialny do grobu o. Leandra oraz grobów Bojowników o Polskość w Nowym Kramsku; konferencje: pierwsza ks. prof. Jana Radkiewicza dotycząca postaci o. Leandra Henryka Kubika, druga- ks. kan. mgr. Waldemara Sołtysiaka n.t. „Roli kościoła podczas walki o polskość”; krótki program artystyczny w wykonaniu szkolnego zespołu Wiolinki, który zaprezentował inscenizację w oparciu o wiersz Hieronima Glinkowskiego „Święte powołanie” oraz pieśni patriotyczne i kościelno – powołaniowe; modlitwę o beatyfikację o. Leandra. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością liczni goście: przedstawiciele  władz gminnych, oświatowych, członkowie stowarzyszeń, poczty sztandarowe, rodzina o. Leandra oraz parafianie.                                                                                  PK 


Po letniej przerwie członkowie POAK spotkali się w środę, 27 września 2017r. na comiesięcznej formacji. Najpierw modlili się na Mszy św. oraz podczas Nowenny do MB Nieustającej Pomocy. Następnie udali się do salki parafialnej, by omówić bieżące sprawy. Nad tematem katechezy: „Consecratio mundi (odnowa porządku doczesnego w duchu Ewangelii) dążeniem do zrównoważonego rozwoju, humanizacji świata oraz ugruntowywaniem sfer sacrum i sanctum” pochylił się ks. Proboszcz. Ustalono plan działań na październik i listopad.

WM