Strona poświęcona działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku

Category Archives: spotkania

W czwartek, 18 maja br. odbyło się spotkanie formacyjne POAK. To dzień 103. urodzin św. Jana Pawła II. Udziałem w Nabożeństwie Majowym, Mszy św., oprawą liturgiczną uczczono pamięć o Świętym. Następnie członkowie POAK udali się do salki parafialnej, by przy wspólnym stole omówić bieżące sprawy AK oraz wysłuchać katechezy ks. Asystenta W. Sołtysiaka „Służebny i misyjny charakter Kościoła”. Spotkanie zakończono Apelem Jasnogórskim.

WM


W środę, 19 kwietnia br. odbyło się spotkanie formacyjne POAK, które poprzedzone zostało udziałem we Mszy św. oraz w Nabożeństwie do Matki Nieustającej Pomocy. W dalszej kolejności członkowie POAK udali się na spotkanie w salce parafialnej, gdzie wysłuchali katechezy „Przeżywanie wiary we wspólnocie Kościoła”, którą wygłosił ks. Proboszcz Waldemar – asystent POAK. Wspólna modlitwa zakończyła spotkanie.

WM


23 marca br. odbyło się spotkanie formacyjne POAK, poprzedzone udziałem członków we Mszy św. Podczas zgromadzenia wysłuchano katechezy „Zbawczy sens Kościoła”, wygłoszonej przez ks. Waldemara. Prezes POAK zapoznała grupę z Apelem AK w Polsce nt. Jana Pawła II. Omówiono także sprawy organizacyjne grupy (harmonogram spotkań, udział w adoracjach Triduum Paschalnego, prowadzenie Drogi Krzyżowej 24.03 br.). Modlitwa na zakończenie spotkania umocniła uczestników.

WM


28 lutego 2023 r. członkowie nowokramskiego POAK uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym. Najpierw modlili się na Nabożeństwie Różańcowym i na Mszy św., następnie udali się do salki parafialnej. Tam, pani Prezes POAK przekazała zebranym istotne informacje związane z działalnością AK w Diecezji (relacja ze spotkania opłatkowego w Witnicy, zaproszenie Wiolinek na koncert w Warszawie, relacja z 20 lecia POAK w Zbąszynku, informacje nt. akcji Rodzina – Rodzinie, zaproszenie na rekolekcje AK w Kęszycy). W dalszej części spotkania ks. asystent Waldemar Sołtysiak prowadził katechezę: „Aktualna sytuacja Kościoła”, „Kościół świętych i grzeszników”. Apel Jasnogórski zakończył spotkanie.

WM


W piątek, 25 września 2020r. nowokramski POAK spotkał się w kościele na cyklicznej formacji. O godz. 17.30 członkowie AK poprowadzili adorację Najświętszego Sakramentu, następnie uczestniczyli we Mszy św., a później omówiono sprawy organizacyjne i wysłuchano katechezy ks. Proboszcza. Z nadchodzących wydarzeń najważniejsza jest peregrynacja reliwkii Jana Pawła II (w naszej parafii 10 – 16.10.2020r.), konkurs plastyczny z okazji XX Dnia Papieskiego oraz udział w Przeglądzie Pieśni Patriotycznych Sulechów 2020. Wysluchano katechezy Ks. Proboszcza dotyczącej Eucharsytii. spólna modtliwa i błogosławieństwo zakończyły spotkanie.


30 czerwca 2020r. odbyło się w kościcele spotkanie formacyjne Oddziału. Podsumowano wizytację kanoniczną w parafii. Omówiono sprawy organizacyjne związane z peregrynacją relikwii św. Jana Pawła II, pielgrzymką na Jasną Górę, zawodami wędkarskimii spotkaniem wakacyjnym w Zbąszynku. Ustalono dalszy udział POAK w akcji „Rodzina Rodzinie.” Ks. Proboszcz zachęcił do zgłębiania Słowa Bożego, zaprosił do wspólnej codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30. Wspólną modlitwą i błogosławieńswem udzielonym przez Kapałana spotkanie zakończono.


We wtorek, 22 października 2019r. zapraszamy do wspólnej modlitwy w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II. Różaniec o 17.30, następnie msza św. W dalszej części spotkanie formacyjne Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w salce parafialnej. Zapraszamy.

WM


We wtorek, 18 czerwca 2019r. odbyło się formacyjne spotkanie Oddziału. Omówiono bieżące sprawy związane ściśle ze strukturami oddziału. Był cas na wspólną modlitwę w kościele i przy wspólnej dyskusji. Nie zabrakło dobrego słowa, które skierował do nas proboszcz – ks. kan. mgr Waldemar Sołtysiak.


W czwartek, 3 stycznia 2019 r. w naszej parafii odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich grup parafialnych przygotowane przez Grono Przyjaciół Misji Oblackich. Gośćmi spotkania był o. Wiesław Chojnowski, przyjaciele z Koła Misyjnego z Babimostu. Ze strony nowokramskiej parafii w zgromadzeniu udział wzięli: proboszcz ks. Waldemar Sołtysiak, przedstawiciele: Parafialnego Zespołu Caritas, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Parafialnego Zespołu Synodalnego, Rady Parafialnej, Róż Różańcowych. Podczas mszy św. koncelebrowanej, zebrani wierni modlili się o powołania kapłańskie, za zmarłych misjonarzy oraz wszystkich żywych i zmarłych członków Przyjaciół Misji. W modlitwach nie zapomniano o zebranych na uroczystej mszy św., a także o tych, którzy pozostali w domach ze względu na stan zdrowia. Dary ofiarne niosły: p. Wioletta Malinowska – POAK Nowe Kramsko, Karolina Z. – ubrana w ludowe strój panieński z terenu Babimojszczyzny i Nikodem K. – ubrany w strój pasterza.

Słowo Boże wygłosił o. Wiesław. Tezą przewodnią Jego słów była myśl, że Boże Narodzenie jest wszędzie tak, gdzie jest miłość, zrozumienie, przeproszenie, pomoc. otwartość. Wszędzie, gdzie jest dobro – rodzi się Jezus. I okazją do Jego narodzin nie muszą być święta. Ksiądz Chojnowski podzielił się z zebranymi refleksją o charakterze swojej obecnej posługi w Prokurze i poprzednio na Madagaskarze. ąc nam charakter posługi misyjnej na Madagaskarze, a o. Wiesław podzielił się refleksją o swoim pierwszym Bożym Narodzeniu w tym odległym kraju. Ksiądz Proboszcz – Waldemar Sołtysiak skierował do gości ciepłe słowa powitania oraz podziękowania za przyjazd i dzielenie się z nami dobrem, jakim jest szukanie drugiego człowieka, potrzebującego Boga.

W dalszej części spotkania, na sali wiejskiej, uczestnicy obejrzeli przepiękny spektakl jasełkowy w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowym Kramsku p.:” Broda Heroda, czyli jak Bóg zło w dobro przemienił.” Potem uczestnicy podzielili się opłatkiem, śpiewali kolędy, a także wysłuchali kilku informacji o misjach, jakie przedstawili o. Wiesław. Również ks. proboszcz Waldemar skierował do zebranych słowa  związane z aspostlostwe współczesnego chrześcijanina

Parafia NK/WM/fotoMM


W poniedziałek, 22 października 2018r. zapraszamy na Różaniec o godz. 17.30, Mszę św., a po niej na Litanię do Św. Jana Pawła II. Następnie w salce parafialnej odbędzie się comiesięczne, formacyjne spotkanie Oddziału.

WM