Strona poświęcona działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku

Category Archives: spotkania

W piątek, 25 września 2020r. nowokramski POAK spotkał się w kościele na cyklicznej formacji. O godz. 17.30 członkowie AK poprowadzili adorację Najświętszego Sakramentu, następnie uczestniczyli we Mszy św., a później omówiono sprawy organizacyjne i wysłuchano katechezy ks. Proboszcza. Z nadchodzących wydarzeń najważniejsza jest peregrynacja reliwkii Jana Pawła II (w naszej parafii 10 – 16.10.2020r.), konkurs plastyczny z okazji XX Dnia Papieskiego oraz udział w Przeglądzie Pieśni Patriotycznych Sulechów 2020. Wysluchano katechezy Ks. Proboszcza dotyczącej Eucharsytii. spólna modtliwa i błogosławieństwo zakończyły spotkanie.


30 czerwca 2020r. odbyło się w kościcele spotkanie formacyjne Oddziału. Podsumowano wizytację kanoniczną w parafii. Omówiono sprawy organizacyjne związane z peregrynacją relikwii św. Jana Pawła II, pielgrzymką na Jasną Górę, zawodami wędkarskimii spotkaniem wakacyjnym w Zbąszynku. Ustalono dalszy udział POAK w akcji „Rodzina Rodzinie.” Ks. Proboszcz zachęcił do zgłębiania Słowa Bożego, zaprosił do wspólnej codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30. Wspólną modlitwą i błogosławieńswem udzielonym przez Kapałana spotkanie zakończono.


We wtorek, 22 października 2019r. zapraszamy do wspólnej modlitwy w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II. Różaniec o 17.30, następnie msza św. W dalszej części spotkanie formacyjne Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w salce parafialnej. Zapraszamy.

WM


We wtorek, 18 czerwca 2019r. odbyło się formacyjne spotkanie Oddziału. Omówiono bieżące sprawy związane ściśle ze strukturami oddziału. Był cas na wspólną modlitwę w kościele i przy wspólnej dyskusji. Nie zabrakło dobrego słowa, które skierował do nas proboszcz – ks. kan. mgr Waldemar Sołtysiak.


W czwartek, 3 stycznia 2019 r. w naszej parafii odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich grup parafialnych przygotowane przez Grono Przyjaciół Misji Oblackich. Gośćmi spotkania był o. Wiesław Chojnowski, przyjaciele z Koła Misyjnego z Babimostu. Ze strony nowokramskiej parafii w zgromadzeniu udział wzięli: proboszcz ks. Waldemar Sołtysiak, przedstawiciele: Parafialnego Zespołu Caritas, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Parafialnego Zespołu Synodalnego, Rady Parafialnej, Róż Różańcowych. Podczas mszy św. koncelebrowanej, zebrani wierni modlili się o powołania kapłańskie, za zmarłych misjonarzy oraz wszystkich żywych i zmarłych członków Przyjaciół Misji. W modlitwach nie zapomniano o zebranych na uroczystej mszy św., a także o tych, którzy pozostali w domach ze względu na stan zdrowia. Dary ofiarne niosły: p. Wioletta Malinowska – POAK Nowe Kramsko, Karolina Z. – ubrana w ludowe strój panieński z terenu Babimojszczyzny i Nikodem K. – ubrany w strój pasterza.

Słowo Boże wygłosił o. Wiesław. Tezą przewodnią Jego słów była myśl, że Boże Narodzenie jest wszędzie tak, gdzie jest miłość, zrozumienie, przeproszenie, pomoc. otwartość. Wszędzie, gdzie jest dobro – rodzi się Jezus. I okazją do Jego narodzin nie muszą być święta. Ksiądz Chojnowski podzielił się z zebranymi refleksją o charakterze swojej obecnej posługi w Prokurze i poprzednio na Madagaskarze. ąc nam charakter posługi misyjnej na Madagaskarze, a o. Wiesław podzielił się refleksją o swoim pierwszym Bożym Narodzeniu w tym odległym kraju. Ksiądz Proboszcz – Waldemar Sołtysiak skierował do gości ciepłe słowa powitania oraz podziękowania za przyjazd i dzielenie się z nami dobrem, jakim jest szukanie drugiego człowieka, potrzebującego Boga.

W dalszej części spotkania, na sali wiejskiej, uczestnicy obejrzeli przepiękny spektakl jasełkowy w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowym Kramsku p.:” Broda Heroda, czyli jak Bóg zło w dobro przemienił.” Potem uczestnicy podzielili się opłatkiem, śpiewali kolędy, a także wysłuchali kilku informacji o misjach, jakie przedstawili o. Wiesław. Również ks. proboszcz Waldemar skierował do zebranych słowa  związane z aspostlostwe współczesnego chrześcijanina

Parafia NK/WM/fotoMM


W poniedziałek, 22 października 2018r. zapraszamy na Różaniec o godz. 17.30, Mszę św., a po niej na Litanię do Św. Jana Pawła II. Następnie w salce parafialnej odbędzie się comiesięczne, formacyjne spotkanie Oddziału.

WM