Strona poświęcona działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku

Monthly Archives: Wrzesień 2017

We wtorek, 19 września 2017 r. parafię odwiedziła p. Ewa Dworczyk z Warszawy, która pisze sagę rodziny Węclewiczów. Przodek p. Ewy – ks. Ignacy Jan Węclewicz, Cysters, był proboszczem w nowokramskiej parafii w dziewiętnastym wieku. Proboszcz ks. kan. mgr Waldemar Sołtysiak oprowadził gościa po kościele. Dzięki spotkaniu z potomkami ks. Ignacego Jana Węclewicza podjęto kroki w celu upamiętnienia trzydziestoletniej posługi Cystersa w Nowym Kramsku.

WM

Foto: E. D.

 


W niedzielę 10 września br. odbył się w naszej parafii odpust. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Tomasza Idczaka – rekolekcjonisty (od piątku trwały w parafii rekolekcje odnowienia misji). Zebrani modlili się w intencji parafian oraz dziękowali za dobre zbiory, czego dowodem był piękny dożynkowy wieniec. Uczestnicy przynieśli ze sobą bukiety kwiatów z dodatkiem ziaren i płodów ziemi w postaci jabłek, by symbolicznie poświęcić ziarno pod przyszły zasiew, wszak święto Narodzenia Maryi Panny jest także nazywane świętem Matki Boskiej Siewnej. Po mszy wszyscy udali się w procesji  do kapliczki Matki Bożej przy Kalisku, by poświęcić wykonane tam prace odnawiające to miejsce kultu (odnowienie wnętrza, krat i schodów). Tutaj odnowiony został Akt poświęcenia ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. Następnie, w drodze powrotnej, poświęcono nowy krzyż misyjny na dziedzińcu kościoła oraz nowy polbrukowy chodnik wokół świątyni. Uroczystości zakończono wspólnym odśpiewaniem Te Deum. 

W dalszej części świętowania odbył się w godzinach 15.00 – 17.00 parafialny festyn , podczas którego można było zjeść obiad lub smaczne ciasto, a także obejrzeć popisy artystyczne dzieci z parafii. Wystąpiła grupa gitarowa prowadzona przez p. Andżelikę Drozdę, prezentując repertuar kościelny i rozrywkowy. Grupa dzieci szkolnych z zespołu taneczno – wokalnego  Wiolinki zaśpiewała wiązankę przyśpiewek kramskich oraz kilka piosenek dziecięcych. Zespół zatańczył również układ choreograficzny do współczesnej muzyki rozrywkowej.

Uwieńczeniem uroczystego dnia w parafii był koncert p. Andrzeja Batora, który wykonał pieśni maryjne.  

WM