Strona poświęcona działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku

Monthly Archives: Styczeń 2016

W sobotę 9 stycznia 2016 r. w naszej parafii odbyło się Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe Akcji Katolickiej. Wzięli w nim udział przedstawiciele dwudziestu Parafialnych Oddziałów AK, nieliczni proboszczowie – asystenci oraz Gość Specjalny – ksiądz biskup Stefan Regmunt. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. o godz. 1000 w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Nowym Kramsku, gdzie modliliśmy się o dalsze błogosławieństwo dla ks. Biskupa oraz o dobre wypełnianie posłannictwa przez społeczność AK. Słowo Boże skierował do zebranych Biskup Regmunt podkreślając, że każdy z nas musi patrzeć i widzieć, zauważać i wyciągać wnioski, a wszystko to ma nas prowadzić do świętości. Czas objawienia Pańskiego powinien skłaniać nas do odważnego przyznawania się do przynależności do Jezusa. Nic w życiu nie powinno nas oddalać od Niego, nic nie powinno zacierać łączności z Nim. Nie ma nic ważniejszego niż przyznawanie się do Niego i niesienie Jego miłości i miłosierdzia. Ma to swoje szczególne znaczenie w Roku Miłosierdzia, kiedy to każdy ma możliwość odnalezienia własnej drogi ku niebu. Biskup zachęcał także do radowania się z czasu kolędowego i głoszenia śpiewem Dobrej Nowiny.

Druga część spotkania odbyła się na sali wiejskiej, gdzie program słowno – muzyczny zaprezentowały dzieci z Zespołu Edukacyjnego im. Bojowników o Polskość Ziemi Kramskiej. Wzruszające teksty i wspólnie zaśpiewane kolędy pozwoliły na wytworzenie szczególnie ciepłej atmosfery. Miłe powitanie Prezes U. Furtak, prezentacja Oddziałów, pyszne jedzenie a nade wszystko dobry humor ks. Biskupa sprawiły, że spotkanie było bardzo rodzinne. Uczestnicy podzielili się opłatkiem, składając sobie życzenia. Obejrzeliśmy filmy z II Konkgresu Akcji Katolickiej, który odbywał się we wrześniu 2015 r. Było także wspólne kolędowanie. Nie lada niespodziankę sprawił nam sam Ks. Biskup, który zagrał kilka kolęd na akordeonie! Jak sam powiedział – oto jeden z dowodów na to, że jestem zdrowy! 

Wspólne rozmowy przy stole, kolędowanie, dzielenie się informacjami m.in. nt. Ojca Leandra Kubika…tak minął nam czas spotkania. Dziękujemy wszystkim za przybycie! Życzymy, by atmosfera wspólnoty zjednoczonej Bożą Miłością pozostała w naszych sercach na cały rok. Do zobaczenia na kolejnym Spotkaniu Opłatkowym w 2017, w Gubinie. 

W.M. 

 


Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe AK

 DRODZY UCZESTNICY
DIECEZJALNEGO SPOTKANIA OPŁATKOWEGO!

Cieszymy się niezmiernie z Waszego przybycia, by we wspólnocie radować się z narodzenia Bożej Dzieciny. Chwalmy Pana „wyśpiewując” chwałę na wysokościach, a szczególnie w naszych sercach. Korzystajmy z daru rozmowy. Częstujmy się „czym chata bogata”!

Włączając się w tok przyjaznych rozmów towarzyskich chcieliśmy przypomnieć, że nowokramski Parafialny Oddział Akcji Katolickiej powstał, jako jeden z pierwszych w diecezji zielonogórsko – gorzowskiej. Było to w 1998 roku. Ówczesnym proboszczem parafii był ks. dr Jan Radkiewicz. Pierwszym prezesem POAK została Krystyna Koszylowska, która pełni tę funkcję niezmiennie od siedemnastu lat. Skład Oddziału zmieniał się przez lata. Nieodmienny został jednak zaczyn składający się z kilkunastu osób, który do dzisiejszego dnia służy oddanie idei AK. Nasza jedenastoosobowa grupa potrafi siłą modlitwy i czynu wiele zdziałać.

Jednym z pierwszych zadań Oddziału było prowadzenie świetlicy środowiskowej w salce parafialnej oraz wydawanie parafialnej gazetki „Bliżej Boga”. Celem i zadaniami pracy świetlicy była nauka, praca, iż zabawa, dająca radość Bogu i uczestnikom spotkań. Świetlica byłą organizatorem licznych zajęć, zabaw, spotkań z ciekawymi ludźmi, modlitw. Pracowało w niej wielu wolontariuszy – wychowawców. W czasach, kiedy do gimnazjów odeszło grono młodzieży, a zajęcia pozalekcyjne w szkole stały się normą, nie istniała już potrzeba systematycznej działalności świetlicy. Okazjonalnie organizowano wówczas kursy językowe i gry na instrumentach, trwające po dzień dzisiejszy.

Gazetka Parafialna „Bliżej Boga” to głos AK, który stara się formować i informować. W gazetce zamieszczamy cykle formacyjne, relacje ze spotkań parafialnych, najważniejsze informacje z diecezji, a także poezję religijną. Gazetka ukazuje się okolicznościowo.

POAK wsparł w parafii powstanie PZC. Niektórzy z naszych członków pracują na rzecz Caritasu. Wraz z PZC organizujemy coroczne festyny parafialne, dochód, z których wspiera organizację letnich kolonii w naszej wsi.

Wspólnie podjęliśmy także inicjatywę modlitewną – adoracyjne piątki, prowadzenie nowenn, nabożeństw, adoracji w okresie wielkopostnym. Członkowie POAK dbają o oprawę liturgiczną Mszy św., uczestniczą w organizacji życia parafialnego. Są otwarci na potrzeby społeczności parafii i Księdza Proboszcza.

Wraz z PZC nasz Oddział organizuje Spotkanie z Mikołajem w kościele, a następnie integracyjne zabawy z poczęstunkiem dla dzieci i ich rodziców w salce parafialnej. Odział wspierał dzieci z Boliwii akcją – cegiełką p.n. „Mikołaj dla dzieci z Boliwii”.

POAK był organizatorem wyjazdów m.in. na projekcje filmów związanych z problematyką chrześcijańską, do miejsc kultu (Klenica, Grodowiec, Rokitno, Jakubowo itp.).

Od pięciu lat przedstawiciele naszej parafii – zespół Wiolinki a także kapela koźlarska Świecary brały udział w Przeglądach Pieśni Patriotycznej w Sulechowie, zdobywając wiele uznania, a także Grand Prix dziennikarzy. W tym roku nowokramski oddział był współorganizatorem Przeglądu.

Przedstawiciele naszego Oddziału są aktywnymi członkami Składu Zarządu DIAK.

Staramy się, jako wspólnota spotykać się na comiesięcznych zebraniach, które rozpoczynają się Mszą św., a następnie w salce parafialnej przy herbatce omawiamy bieżące sprawy, słuchamy referatu, prowadzimy dyskusje, podejmujemy decyzje, co do dalszej działalności, modlimy się.

Nasza niewielka społeczność parafialna obfituje w różnorodne grupy modlitewne. Staramy się integrować działania kręgów, by było to z korzyścią dla całej parafii i by zaangażować jak największą liczbę ludzi do „pracy na rzecz Boga.”

Wszelkie nasze dalsze działania powierzamy Maryi – Patronce Naszej Parafii. Duch Św. niech prowadzi nas tam, gdzie istnieje potrzeba.

Członkowie POAK w Nowym Kramsku

 

 


szopkaBłogosławiona Matka Teresa z Kalkuty

„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,  jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei „więźniom”, tym, którzy są przytłoczeni ciężarem  fizycznego, moralnego  i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość, jest Boże Narodzenie.

                      Zawsze, ilekroć pozwolisz,  by Bóg pokochał innych przez ciebie,                  Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.”

Życzymy, aby słowa Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty ubogacały
i budowały w nas wyobraźnię miłosierdzia, szczególnie w obecnym czasie Łaski – Roku Miłosierdzia. Życzymy aby blask światła, ciepła, radości, miłości i pokoju płynący z betlejemskie szopki opromieniał każdy dzień Nowego 2016 Roku i pomagał nam angażować się w Wielkie Wydarzenia Tego Roku. Szczęść Boże.

Proboszcz – ks. kan. mgr Waldemar Sołtysiak oraz Członkowie POAK
w Nowym Kramsku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rozpoczynamy naszą przygodę z nowo założoną stroną internetową Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku. Mamy nadzieję, że uda nam się cyklicznie umieszczać tutaj informacje o naszej działalności. Życzymy miłego czytania. 

POAK w Nowym Kramsku