Strona poświęcona działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku

Monthly Archives: Kwiecień 2017

26 kwietnia br. odbyło się cykliczne spotkanie POAK.

WM


23 kwietnia br. w Niedzielę  Miłosierdzia Bożego do naszej parafii zawitali Ojcowie Oblaci Maryi Niepokalanej z Prokury Misyjnej w Poznaniu. Goście głosili Słowo Boże, a także zachęcali do wsparcia modlitewnego i rzeczowego działalności Oblatów na Misjach, zwłaszcza na Madagaskarze. W homilii o. Marian Lis przedstawił sytuację ludności tubylczej, zwłaszcza po tragedii związanej ze zniszczeniami, które poczynił cyklon. Opowiedział także o pracy misjonarzy, którzy niosąc Dobrą Nowinę zajmują się także pomocą, prowadząc szkoły dla dzieci, stołówki, animując codzienne życie ludzi. Przybyli klerycy, pochodzący z Madagaskaru, podziękowali przyjaciołom Misji i pozostałym parafianom za duchowe i materialne wsparcie działalności misyjnej Oblatów. Po mszach św. można było wesprzeć działalność misyjną poprzez zakup pamiątek. Spotkanie w parafii zorganizował Ks. Proboszcz we współpracy z Parafialnym Kołem Przyjaciół Misji Oblackich Maryi Niepokalanej.

WM


Wielki Czwartek – Dzień ustanowienia Eucharystii  i Dzień Kapłaństwa

Spotkanie wiernych w kościołach w Nowym Kramsku – Wojnowo godz. 16.00 i Nowe Kramsko godz. 18.00.

Podczas uroczystej Eucharystii w Nowym Kramsku Ksiądz proboszcz dokonał symbolicznego obmycia nóg dwunastu mężczyznom. Dary ofiarne niosły dzieci ubrane w nowokramskie stroje ludowe. Przeniesieniu Jezusa do Ciemnicy towarzyszyły smutne bicia kołatek, które podkreślały doniosłość chwili, która rozpoczyna Wielką Tajemnicę Miłości Boga do ludzi – Śmierć Jezusa – Naszego Zbawiciela.

Był czas złożenia życzeń z okazji Dnia Kapłaństwa – proboszczowi – ks. kan. mgr. Waldemarowi Sołtysiakowi oraz ks. kan. dr. hab. Robertowi Kuflowi. Prezes Rady Parafialnej p. Dariusz Spiralski życzył wytrwałości, zdrowia, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej. Zapewnił o modlitwie parafian w intencji księży.

Następnie odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00.

Wielki Piątek – Dzień Męki Pańskiej

Adoracja w kościele parafialnym odbywała się od godziny 8.00 – do 22.00. O godz.1 5.00 odprawiona zastała Droga Krzyżowa, podczas której rozważania prowadził proboszcz parafii – ks. kan. mgr Waldemar Sołtysiak. O godz. 18.00 odbyła się uroczystość Adoracji Krzyża. Wielki Piątek zgromadził w koście wielką rzeszę ludzi. Udzielono także Komunii Św. W procesji przeniesiono Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego.

Wielka Sobota 

W sobotę odbyło się święcenie pokarmów  w Wojnowie, Starym Kramsku, Kolesinie i Janowcu. Od rana trwała adoracja przy Grobie Jezusa. O godz. 18.00 w kościele parafialnym odbyła się liturgia światła – na zewnątrz kościoła kapłan poświęcił ogień, od którego następnie zapalił Paschał i procesyjnie wniósł go do ogarniętego mrokiem kościoła. Wierni zapalali od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. W dalszej części liturgii paschalnej usłyszeliśmy czytania przeplatane psalmami, które przypomniały całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Odnowiliśmy także przyrzeczenia chrzcielne.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

O godz. 6.00 odprawiona została w kościele parafialnym uroczysta msza św. rezurekcyjna z procesją wokół kościoła. Następnie wierni udali się do swoich domów, by świętować radość ze zmartwychwstania Pańskiego.

WM.


Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy święty okres Wielkiego Tygodnia. Na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy wierni w naszych kościołach wzięli udział w uroczystych procesjach z regionalnymi palmami.


W środę, 22 marca 2017r. odbyło się spotkanie formacyjne POAK. Tradycyjnie rozpoczęło się udziałem członków we Mszy św. oraz Nowennie do MB Nieustającej Pomocy. Następnie uczestnicy zebrali się w salce parafialnej, a tam omówili bieżące sprawy organizacyjne dotyczące Oddziału oraz Parafii. Wysłuchali także sprawozdania p. Tadeusza Ł. z udziału w rekolekcjach dla przedstawicieli Zarządu AK w Kaliszu. Mocnym przesłaniem rekolekcji jest fakt, że członek AK ma być żywym członkiem Kościoła. Nie należy ustawać w nieustannym formowanie siebie i swojego otoczenia. Aktywność członka AK polega na realizacji hasła „Idźcie i głoście” nie tylko słowem, ale także czynem, postawą życiową, która niejednokrotnie ma duży wpływ na innych.

WM