Strona poświęcona działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku

Category Archives: ogólnopolskie

10 maja 2023 r.

W ślad za wystosowanym apelem do rodziców i wychowawców oraz wolą Rady Krajowej Akcji Katolickiej przyłączamy się do akcji zbiórki podpisów pod Obywatelskim projektem nowelizacji ustawy Prawo Oświatowe. Rozpoczęła się zbiórka 100 tysięcy podpisów. Projekt zwiększy wpływ rodziców na funkcjonowanie organizacji pozarządowych w szkołach. Dzięki tej Ustawie w szkołach nie będzie szkodliwych treści.

Projekt dotyczy zmian w zakresie działalności prowadzonej przez stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. Zakłada obronę dzieci przed zaplanowaną deprawacją.

Według autorów projektu elementy edukacji seksualnej dzieci i młodzieży powinny być nauczane przez wykwalifikowane w tym zakresie kadry nauczycielskie, bez udziału podmiotów zewnętrznych. Ponadto – zgodnie z projektem – rada rodziców powinna transparentnie uregulować sposób informowania rodziców uczniów o wykonywanych działaniach. W projekcie zaproponowano system nadzoru „wewnętrznego” wiążącego wydanie przez dyrektora zgody o ewentualnym dopuszczeniu organizacji społecznej do działania na terenie szkoły lub innej placówki. Szerzej o projekcie na stronie: www.chronmywspierajmy.pl

W imieniu Rady KIAK,

Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce

źródło: https://ak.org.pl/2023/akcja-katolicka-w-polsce-przylacza-sie-do-rozpoczetej-spolecznej-akcji-chronmy-dzieci-wspierajmy-rodzicow/


Prezes  Akcji Katolickiej w Polsce informuje:

„Konferencja Episkopatu Polski podczas 383. Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Świdnicy i Wałbrzychu, uchyliła dotychczas obowiązujący Statut zatwierdzając jednocześnie Statut Akcji Katolickiej w Polsce w nowym brzmieniu wraz z jego integralnym Ramowym Statutem Diecezjalnym.

W dniu 26 czerwca 2019 r. do Biura Krajowego Akcji Katolickiej wpłynęły oficjalne dokumenty z KEP informujące o zatwierdzeniu znowelizowanej wersji Statutu. Tym samym zakończono blisko trzy letnią pracę nad jego nowelizacją, którą rozpoczęto na prośbę KEP celem dostosowania Statutu do wymogów prawa wskazanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Znowelizowany Statut, który zachowując jednolitość zapisów, umożliwi Akcjom Katolickim w poszczególnych diecezjach na określenie własnej podmiotowości a tym samym na spełnienie wymagań litery prawa.

Raz jeszcze serdecznie dziękuję Komisji Statutowej i wszystkim zaangażowanym w prace nad nowelizacją naszego Statutu. Aktualnie posługujemy się zapisami Statutu przekazanego wszystkim członkom Rady KIAK i przyjętymi przez Radę w niezmienionej formie podczas Zebrania w dniu 07.06.2019 r.

Kolejnym etapem prac będzie skoordynowanie przez Zarząd i Biuro KIAK przedstawienia biskupom diecezjalnym Ramowego Statutu Diecezjalnego, celem zachowania jednolitości działania Stowarzyszenia i nadania przez biskupów miejsca Statutu Diecezjalnego oraz zgłoszenia za pośrednictwem KEP jego notyfikacji(…)                                                                                                                                               Prezes Zarządu KIAK – Urszula Furtak.”

źródło tekstu: DIAKi.http://ak.org.pl/2019/statut-akcji-katolickiej-w-polsce-zatwierdzony/

Pod tym linkiem można zapoznać się z tekstem nowego statutu: http://ak.org.pl/statut-2/


Akcja Katolicka w Polsce wznawia letnią kampanię „W progi Boże w godnym ubiorze” promującą kulturę odpowiedniego ubioru w świątyniach. Oto informacja prezes AK w Polsce p. Urszuli Furtak na powyższy temat:

” Lato rozgościło się w Polsce na dobre. Dotarły do nas wprost afrykańskie upały. Wraz ze wzrostem temperatury wybieramy lekkie i chętnie plażowe ubrania. Nie wszędzie jednak przystoi taki strój. Kiedy planujemy wejście do świątyni, niezależnie od tego czy tylko nawiedzamy i zwiedzamy jakieś sanktuarium czy kościół czy też udajemy się tam na Mszę Świętą obowiązuje tam godny strój. Nie przystoi ubrać się w szorty i podkoszulek czy skąpe ramiączka.

Okażmy nasz szacunek znajdującemu się w świątyni Bogu. Aby o tym nie zapominać Akcja Katolicka wznawia zapoczątkowaną kilka lat temu kampanię przypominającą o stosownym stroju „W progi Boże w godnym ubiorze”. Nasz przykładny ubiór niech zachęca innych a udostępniane plakaty niech budzą refleksję u naszych współbraci. Wakacyjny ubiór na czas spotkania z Bogiem także wymaga dobrego zaplanowania. Potrafimy to uczynić na każde inne spotkanie biznesowe czy uroczyste odwiedziny. Zachęcam aby przykład naszego stroju nie znieważał przestrzeni Sacrum i pozwolił innym na niezbędne skupienie.                               Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce”

źródło plakatu i informacji: http://ak.org.pl/2019/wznawiamy-nasza-akcje-w-progi-boze-w-godnym-ubiorze/plakat-w-progi-boze-w-godnym-ubiorze/


Zapraszamy do zapoznania się z treścią życzeń. W tym celu należy najechać kursorem na poniższy tytuł i kliknąć lewym przyciskiem myszy.

Życzenia na Uroczystość JChKW 2018


Niedziela 26 listopada br. była Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – i ostatnią niedzielą w roku liturgicznym. To patronalne święto Akcji Katolickiej. Przed mszą św. o godz. 1000 odmówiono akt Intronizacyjny do Chrystusa naszego Króla i Pana. O oprawę liturgiczną mszy św. zadbali członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Życzenia Prezes KIAK – p. Urszuli Furtak z okazji Święta Chrystusa Króla znajdziemy pod linkiem: http://www.zg.ak.org.pl/

Zachęcamy do zapoznania się z nimi!

WM


W niedzielę 9 lipca br. we wszystkich kościołach diecezji zielonogórsko – gorzowskiej został odczytany list pasterski ks. bp. Tadeusza Lityńskiego w sprawie pożaru w Katedrze Gorzowskiej i organizacji pomocy. Wszyscy włączamy się w akcję wspomagania odbudowy Katedry Gorzowskiej.

Treść listu dostępna na stronie kurii zielonogórsko – gorzowskiej:

https://diecezjazg.pl/list-biskupa-w-zwiazku-z-pozarem-katedry/

WM


 Rozmowy można posłuchać pod adresem: http://ak.org.pl/2017/prezes-kiak-gosciem-radia-zachod/

 


W nadchodzącą niedzielę – 20 listopada 2016r. przypada Niedziela Chrystusa Króla – Święto Patronalne Akcji Katolickiej. W naszej parafii o uroczystą oprawę liturgiczną mszy świętych zadbają członkowie POAK. Poniżej cytujemy życzenia prezez KIAK – p. Urszuli Furtak.

źródlo:http: http://www.zg.ak.org.pl

„Czcigodni Księża Asystenci,
Drodzy członkowie
i Przyjaciele Akcji Katolickiej!

W związku ze zbliżającą się Niedzielą Chrystusa Króla Wszechświata, Święta Patronalnego Akcji Katolickiej wszystkim Kapłanom naszym Asystentom,  członkom Akcji Katolickiej oraz jej Przyjaciołom pragnę serdecznie podziękować za każdy wysiłek i osobiste zaangażowanie, na wielu poziomach naszych struktur. Pragnę podziękować za wspólnie realizowane wielkie dobro i świadectwo wiary.

   Jednocześnie wszystkim składam najpiękniejsze życzenia. Niech dobry Pan obdarza potrzebnym zdrowiem i zdrojem swoich łask. Wszystkim życzę niegasnącej radości, która wzmacnia i czyni owocnymi nasze codzienne apostolskie wysiłki. Życzę, abyśmy umocnieni bogactwem duchowym mijającego roku, z błogosławieństwem  naszego Króla i Pana, potrafili niezmiennie podejmować trud odnowy wszystkiego
w Chrystusie.

   Z wielką radością przyjmuję wiadomości, że wiele osób z naszej Akcyjnej rodziny, przyjęło zaproszenie by tegoroczne obchody Święta Patronalnego przeżywać wraz z całym Kościołem polskim gromadzącym się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach, podczas których dokonamy Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana.  Uroczystość ta zwieńczy obchody Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia oraz Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski.

   Niech nieustannie wzrasta w nas świadomość potrzeby osobistego świadectwa, w powierzonej nam misji apostolskiej Kościoła.

Króluj nam Chryste!

Urszula Furtak,
prezes KIAK” 

WM


Nadzieja

Kiedy gaśnie płomień ludzkiego życia

Podsycam go żarem modlitwy

niesionej ku Tobie

Gorejący Ogniu Miłosierdzia

WM