Strona poświęcona działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku

Tag Archives: formacja

W środę, 21 lutego 2018r. odbyło się spotkanie formacyjne POAK, które obejmowało udział członków POAK we Mszy św. o godz. 18.00 i Nowennie do MB Nieustającej Pomocy.

WM


Niedziela 26 listopada br. była Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – i ostatnią niedzielą w roku liturgicznym. To patronalne święto Akcji Katolickiej. Przed mszą św. o godz. 1000 odmówiono akt Intronizacyjny do Chrystusa naszego Króla i Pana. O oprawę liturgiczną mszy św. zadbali członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Życzenia Prezes KIAK – p. Urszuli Furtak z okazji Święta Chrystusa Króla znajdziemy pod linkiem: http://www.zg.ak.org.pl/

Zachęcamy do zapoznania się z nimi!

WM


24 listopada 2017r. noworkamski POAK spotkał się na comiesięcznej katechezie formacyjnej poprzedzonej adoracją Najświętszego Sakramentu i udziałem we Mszy św. Katechezę wygłosił ks. Proboszcz W. Sołtysiak. Obejmowała ona dwa tematy: „Życie wspólnotowe Boga zachętą do budowania communio i communicatio we wspólnotach ludzkich” oraz „Ewangelizacja w zderzeniu z programową antyewangelizacją, opartą na negacji Boga i relatywizacji wartości.”
Omówione zostały organizacyjne sprawy bieżące. Wzmocnieni Słowem Bożym i napełnieni Duchem Świętym nieśmy przesłanie, że Bóg jest Miłością.  WM


25 października 2017r. odbyło się cykliczne – miesięczne spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej poprzedzone modlitwą różańcową i mszą św. Następnie członkowie POAK wraz z asystentem parafialnym w osobie ks. Proboszcza udali się na salkę parafialną w celu omówienia bieżących spraw organizacyjnych Referat przedstawił ks. Waldemar Sołtysiak.

WM


Po letniej przerwie członkowie POAK spotkali się w środę, 27 września 2017r. na comiesięcznej formacji. Najpierw modlili się na Mszy św. oraz podczas Nowenny do MB Nieustającej Pomocy. Następnie udali się do salki parafialnej, by omówić bieżące sprawy. Nad tematem katechezy: „Consecratio mundi (odnowa porządku doczesnego w duchu Ewangelii) dążeniem do zrównoważonego rozwoju, humanizacji świata oraz ugruntowywaniem sfer sacrum i sanctum” pochylił się ks. Proboszcz. Ustalono plan działań na październik i listopad.

WM


W niedzielę 10 września br. odbył się w naszej parafii odpust. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Tomasza Idczaka – rekolekcjonisty (od piątku trwały w parafii rekolekcje odnowienia misji). Zebrani modlili się w intencji parafian oraz dziękowali za dobre zbiory, czego dowodem był piękny dożynkowy wieniec. Uczestnicy przynieśli ze sobą bukiety kwiatów z dodatkiem ziaren i płodów ziemi w postaci jabłek, by symbolicznie poświęcić ziarno pod przyszły zasiew, wszak święto Narodzenia Maryi Panny jest także nazywane świętem Matki Boskiej Siewnej. Po mszy wszyscy udali się w procesji  do kapliczki Matki Bożej przy Kalisku, by poświęcić wykonane tam prace odnawiające to miejsce kultu (odnowienie wnętrza, krat i schodów). Tutaj odnowiony został Akt poświęcenia ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. Następnie, w drodze powrotnej, poświęcono nowy krzyż misyjny na dziedzińcu kościoła oraz nowy polbrukowy chodnik wokół świątyni. Uroczystości zakończono wspólnym odśpiewaniem Te Deum. 

W dalszej części świętowania odbył się w godzinach 15.00 – 17.00 parafialny festyn , podczas którego można było zjeść obiad lub smaczne ciasto, a także obejrzeć popisy artystyczne dzieci z parafii. Wystąpiła grupa gitarowa prowadzona przez p. Andżelikę Drozdę, prezentując repertuar kościelny i rozrywkowy. Grupa dzieci szkolnych z zespołu taneczno – wokalnego  Wiolinki zaśpiewała wiązankę przyśpiewek kramskich oraz kilka piosenek dziecięcych. Zespół zatańczył również układ choreograficzny do współczesnej muzyki rozrywkowej.

Uwieńczeniem uroczystego dnia w parafii był koncert p. Andrzeja Batora, który wykonał pieśni maryjne.  

WM

 


W środę 28 czerwca br. odbyło się spotkanie formacyjne Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Najpierw zebrani uczestniczyli w Nabożeństwie Czerwcowym i Mszy św., a następnie w salce parafialnej omówili szereg bieżących spraw:

  • Pani Prezes POAK zdała relacje z pielgrzymki Akcji Katolickiej do Częstochowy, która odbyła się w dniach 9 – 10 czerwca 2017 r. Członkowie Akcji Katolickiej w Polsce w tym z naszej diecezji pielgrzymowali do Częstochowy, aby – jak co roku – pokłonić się przed Matką Bożą – Jasnogórską Królową Polski. Tegoroczna ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej przebiegała pod hasłem „Idźmy i głośmy z Maryją”. Szerzej o pielgrzymce można przeczytać  na stronie: http://akcjazg.type.pl/index.php/informacje-69338/623-u-pani-jasnogorskiej
  • Relację z pielgrzymki do Stoczka Klasztornego zdał Józef W.
  • Ks. Proboszcz przedstawił temat: „Realizacja świętości – dojrzewaniem do pełni człowieczeństwa.”
  • Odbyła się dyskusja na w/w temat, a także na temat bieżących spraw dotyczących Oddziału i Parafii,
  • Podzieliliśmy się lekturą na wakacje,
  • Spotkanie zakończył Apel Jasnogórski i błogosławieństwo na wakacje.

W czwartek, 22 czerwca br. odprawiona została w kościele parafialnym msza św. na zakończenie roku katechetycznego i szkolnego, a jednocześnie wieńcząca Oktawę Bożego Ciała. Uroczysta procesja wiodła do czterech ołtarzy przygotowanych wokół świątyni. Uczestnicy modlitwy przynieśli tradycyjne wianki z kwiatów i ziół, które poświęcono na zakończenie. Miłą niespodziankę przygotował dzieciom sypiącym kwiaty ksiądz proboszcz – W. Sołtysiak, obdarowując je rozmaitościami nie tylko w postaci słodyczy.

WM


16 maja św. Andrzeja Boboli – spotkanie AK z modlitwą do drugiego patrona Polski – męczennika.

WM

Więcej informacji nt. św Andrzeja Boboli:

Click to access dzieje_a_boboli.pdf

Modlitwy do św. Andrzeja Boboli:

Click to access modlitwy_do_sw_andrzeja_boboli.pdf


23 kwietnia br. w Niedzielę  Miłosierdzia Bożego do naszej parafii zawitali Ojcowie Oblaci Maryi Niepokalanej z Prokury Misyjnej w Poznaniu. Goście głosili Słowo Boże, a także zachęcali do wsparcia modlitewnego i rzeczowego działalności Oblatów na Misjach, zwłaszcza na Madagaskarze. W homilii o. Marian Lis przedstawił sytuację ludności tubylczej, zwłaszcza po tragedii związanej ze zniszczeniami, które poczynił cyklon. Opowiedział także o pracy misjonarzy, którzy niosąc Dobrą Nowinę zajmują się także pomocą, prowadząc szkoły dla dzieci, stołówki, animując codzienne życie ludzi. Przybyli klerycy, pochodzący z Madagaskaru, podziękowali przyjaciołom Misji i pozostałym parafianom za duchowe i materialne wsparcie działalności misyjnej Oblatów. Po mszach św. można było wesprzeć działalność misyjną poprzez zakup pamiątek. Spotkanie w parafii zorganizował Ks. Proboszcz we współpracy z Parafialnym Kołem Przyjaciół Misji Oblackich Maryi Niepokalanej.

WM