8 luteg0 2017 r. o godz. 18.00 w kościele parafialnym w Nowym Kramsku odprawiono mszę św. w piętnastą rocznicę śmierci ks. Zygmunta Skibniewskiego – proboszcza nowokramskiej parafii w latach 1974 – 1990.  

8 lutego 2017 r. minęło 15 lat od śmierci ks. Zygmunta Skibniewskiego  – proboszcza nowokramskiej parafii w latach 1974 – 1990. Ks. Zygmunt zmarł w 50. roku kapłaństwa. Ks. Zygmunt Skibniewski urodził się we wsi Skibniew – Kurcze koło Sokołowa Podlaskiego. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Skibniewie – Podawcach uczęszczał do gimnazjum, a następnie na tajne komplety prowadzone przez księży salezjanów w Sokołowie Podlaskim zdając t.zw. małą maturę w 1943r. Po wojnie wyjechał do Raska k. Czarnkowa, gdzie proboszczem był jego brat Wacław Skibniewski OMI. W 1947r. uzyskał świadectwo dojrzałości i w tym samym roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Gorzowie Wielkopolskim Po święceniach kapłańskich, które przyjął 25 maja 1952r. pracował jako wikariusz w parafii p.w. Trójcy Świętej w Gubinie (952 – 1955) oraz w parafii św. Jakuba w Człuchowie (1955 – 1957). W latach 1957 – 1974 był proboszczem w Bytnicy, zaś w latach 1974 – 1990 w parafii p.w. Narodzenia NMP w Nowym Kramsku. Po odejściu na emeryturę mieszkał na plebanii parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze, gdzie pomagał duszpastersko. Od 1997 r. był rezydentem Domu Księży Emerytów. Stan jego zdrowia w ostatnich latach pogarszał się, niedługo po doznanym paraliżu powrócił do szpitala, gdzie zmarł 8 lutego 2002r.

Uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył ks. bp Paweł Socha, odbyły się 12 lutego 2002r. w Zielonej Górze. W modlitwie wziąło udział ponad 50 kapłanów, siostry albertynki, siostry misjonarki – benedyktynki, rodzina oraz licznie przybyli wierni z Nowego Kramska i Bytnicy. Kazanie podczas mszy św. pogrzebowej wygłosił ks. Jan Głażewski. Po mszy św. odprawionej w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego, ciało zmarłego spoczęło na Cmentarzu Komunalnym. (Aspekt, 8/309/2002). WM