Strona poświęcona działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku

Monthly Archives: Lipiec 2016

XVII niedziela zwykła 24 lipca 2016 r. była szczególnym dniem modlitwy za kierowców i podróżujących. Po Mszach św. zostały poświęcone pojazdy. Niech św. Krzysztof prowadzi bezpiecznie. Po poświęceniu każdy otrzymywał obrazek ze świętym Krzysztofem i mógł złożyć ofiarę w ramach akcji „św. Krzysztof 1 grosz za 1 km szczęśliwej jazdy”. Ofiary przeznaczone są na środki transportu dla polskich misjonarzy. Dzięki ubiegłorocznej akcji Miva Polska przekazała pomoc misjonarzom na zakup 38 samochodów, 12 motocykli, 1 ambulansu oraz 438 rowerów. W tym roku planowane jest wsparcie 70 misjonarzy. 

WM


201607202427Letni czas sprzyja wędrówkom szlakami wiary. Wielu parafian uczestniczy w pielgrzymkach, wyjazdach, odwiedzinach. Są to zorganizowane lub prywatne inicjatywy. 

OBORY 2016

 


Życzę wszystkim dzieciom i młodzieży oraz tym, którzy rozpoczynają czas wakacji i urlopów – wypoczynku, radości i zachwytu pięknem stworzonego świata. Jedźcie bezpiecznie i wracajcie bezpiecznie. Zachowajcie piękne człowieczeństwo wszędzie gdzie jesteście, odważnie wyznając wiarę, nawiedzając miejsca święte i odbywając pielgrzymki. Pamiętajcie o godnym zachowaniu w miejscach świętych i noszeniu godnego stroju do kościoła
(zakryte ramiona i strój zakrywający  kolana)
i zachowanie przykazania : Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił.

Ks. proboszcz Waldemar Sołtysiak


Wakacyjny czas skłania do refleksji, zwłaszcza wtedy, gdy obcujemy w ciszy z naturą. Wędrujemy po górach i dolinach, odpoczywamy nad jeziorami i morzem, cieszymy się wolnością i pokojem. Bujamy w obłokach…to dobrze, bo przecież to one jak najbardziej przypominają nam o podstawowym kierunku naszego życia – NIEBIE! A zatem – nieustannego wędrowania ku Niebu, ku Niemu – Ojcu Naszemu, który czeka na nas…

Błogosławionych wakacji :-)!

WM


3 lipca 2016r. o godz. 10.00 w naszym kościele parafialnym w Nowym Kramsku odprawiona została uroczysta Msza św. z okazji 70 rocznicy święceń kapłańskich o. Łucjana Królikowskiego OFM Con. 

Kazanie wygłosił ks. dr Jan Radkiewicz.

Z tej okazji życzymy Ojcu Łucjanowi wiele radości, niech Bóg darzył zdrowiem na każdy dzień ziemskich zmagań.

O postaci ks. Łucjana można przeczytać w:

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3694980,wszystkie-sieroty-ksiedza-lucjana-czyli-porywacz-na-swiatowa-skale,id,t.html

Click to access krolikowski.pdf

http://www.niedziela.pl/artykul/7390/nd/Ojciec-dla-wszystkich

WM


Życiu TAK! Spotkanie formacyjno – konferencyjne

Więcej na stronie AK: http://www.zg.ak.org.pl/

Zachęcamy do czytania!

WM


Wolna niedziela, Niedziela dla Boga i Rodziny… hasło związane z chrześcijańsko – społecznym aspektem niedzieli, o którym warto poczytać: http:/ak.org.pl/2016/wolna-niedziela/

Zapraszamy!

WM


W uroczystość Św. Piotra i Pawła odbyło się w naszej parafii ostatnie w tym sezonie spotkanie Parafialnego Zespołu Akcji Katolickiej. O 17.30 odprawione zostało Nabożeństwo Czerwcowe i Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Następnie odbyła się Msza św. , a po niej formacyjne spotkanie.

Czerwiec obfitował w wiele wydarzeń regionalnych i ogólnopolskich, z których ich uczestnicy zdali sprawozdanie. P. Prezes K. Koszylowska opowiedziała i Ogólnopolskiej Pielgrzymce AK na Jasną Górę oraz o Zielonogórskiej Konferencji Ruchu Obrony Życia.  O Diecezjalnych Obchodach Rocznicy Chrztu Polski, które odbywały się w Międzyrzeczu opowiedzieli: ks. Proboszcz, J. Wachowski i J. Niczke.

Formację duchową poprowadził ks. Waldemar, a jej tematem była „Ekologia ducha ludzkiego”. Swoje rozważania Ksiądz oparł o Encyklikę Papieża Franciszka Laudato Si’, materiały formacyjne AK oraz postać św. Franciszka z Asyżu.

Wnioski płynące dla nas:

  • musimy być zintegrowani z naturą, bo Bóg dał nam świat,
  • wracamy do starych zwyczajów – modlitw przed o po posiłku, by dziękować za boże dary.

Chrześcijańska modlitwa wraz ze stworzeniem Papieża Franciszka

Chwalimy Cię, Ojcze, wraz ze wszystkimi stworzeniami,
które wyszły spod Twojej wszechmocnej ręki.
Twoje są i pełne są Twojej obecności
i Twojej czułości.
Pochwalony bądź, Panie!

Jezu, Synu Boży,
wszystko przez Ciebie zostało stworzone.
Kształtowałeś się w łonie Maryi,
stałeś się częścią tej ziemi
i oglądałeś ten świat ludzkimi oczyma.
Dziś żyjesz w każdym stworzeniu
w Twojej chwale Zmartwychwstałego.
Pochwalony bądź, Panie!

Duchu Święty, który swoim światłem
kierujesz światem ku miłości Ojca
i towarzyszysz jękom stworzenia,
Ty żyjesz także w naszych sercach,
by nas pobudzać ku dobru.
Pochwalony bądź, Panie!

Panie Boże w Trójcy Jedyny, piękna Wspólnoto nieskończonej miłości,
naucz nas kontemplowania Ciebie
w pięknie wszechświata,
gdzie wszystko mówi nam o Tobie.
Rozbudź nasze uwielbienie i wdzięczność
za każdą istotę, którą stworzyłeś.
Obdarz nas łaską poczucia się wewnętrznie zjednoczonymi
ze wszystkim, co istnieje.
Boże miłości, ukaż nam nasze miejsce w tym świecie
jako narzędzi Twojej miłości
dla wszystkich istot tej ziemi,
bo żadna z nich nie jest przez Ciebie zapomniana.
Oświeć posiadających władzę i pieniądze,
aby nie popadli w grzech obojętności,
aby miłowali dobro wspólne, wspierali słabych
i opiekowali się światem, w którym żyjemy.
Ubodzy i ziemia wołają:
Panie, obejmij nas swą mocą i światłem,
abyśmy chronili wszelkie życie,
przygotowali lepszą przyszłość,
aby nadeszło Twoje Królestwo
sprawiedliwości, pokoju, miłości i piękna.
Pochwalony bądź, Panie!
Amen.

źródło modlitwy: http://www.swietostworzenia.pl/2-aktualne/593-swiatowy-dzien-modlitw-o-ochrone-stworzenia-z-encyklika-laudato-si

Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze, a zakończyła je wspólna modlitwa.

WM