Strona poświęcona działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku

Święty Wojciech – patron Akcji Katolickiej w Polsce
Kalendarium Św. Wojciecha

 • około 956 – urodził się w czeskich Libicach,
 • 972 – 981 był uczniem szkoły arcybiskupiej w Magdeburgu,
 • 982 – został wybrany Biskupem praskim,
 • 29.06.983 – został konsekrowany w Weronie,
 • 983 – 990 zarządza diecezją praską,
 • 990 – wyjeżdża do Rzymu z zamiarem odbycia pielgrzymki do Jerozolimy; przyjmuje habit benedyktyński na Awentynie,
 • 992 – 995 wezwany ponownie do Pragi do zarządzania diecezją,
 • 993 – zakłada klasztor benedyktyński w Brzewnowie pod Pragą,
 • 995 – w wyniku zatargów w Pradze chroni się ponownie w klasztorze na Awentynie,
 • 996 – pielgrzymuje do grobów: Św. Marcina w Tours, Św. Dionizego w St.Denis, Św. Benedykta we Fleury,
 • 01/02.997 – zakłada klasztor „Ad Mestris Locum” (Pecsuarad),
 • 997 – przybywa do Gniezna na dwór Bolesława Chrobrego,
 • 04.997 – podejmuje misję na ziemi Prusów,
 • 23.04.997 – ginie męczeńską śmiercią,
 • przed 02.12.999 – kanonizowany.

 

Św. Jan Paweł II Patronem  Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej

Biskup Diecezjalny dr Stefan Regmunt pismem z dn. 12 września 2014 roku poinformował Zarząd DIAK, że z dniem 11 października 2014 ustanawia Św. Jana Pawła II Patronem Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Jednocześnie zatwierdził i zezwolił na posługiwanie się tekstami modlitw do ustanowionego Patrona.

W dniu 22 października, liturgicznego wspomnienia Św. Jana Pawła II, każdego roku obchodzone będzie Święto Patronalne Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.

Litania do Św. Jana Pawła II

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo – módl się za nami

Święty Janie Pawle – módl się za nami

Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem,

Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,

Następco Piotra i Sługo sług Bożych,

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,

Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,

Misjonarzu wszystkich narodów,

Świadku wiary, nadziei i miłości,

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,

Apostole pojednania i pokoju,

Promotorze cywilizacji miłości,

Głosicielu Nowej Ewangelizacji,

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,

Nauczycielu ukazujący świętość, jako miarę życia,

Papieżu Bożego Miłosierdzia,

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,

Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,

Ojcze osób konsekrowanych,

Patronie rodzin chrześcijańskich,

Umocnienie małżonków,

Obrońco nienarodzonych,

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,

Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,

Dobry Samarytaninie dla cierpiących,

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,

Głosicielu prawdy o godności człowieka,

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,

Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,

Uosobienie pracowitości,

Zakochany w krzyżu Chrystusa,

Przykładnie realizujący powołanie,

Wytrwały w cierpieniu,

Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników,

Wskazujący drogę błądzącym,

Przebaczający krzywdzicielom,

Szanujący przeciwników i prześladowców,

Rzeczniku i obrońco prześladowanych,

Wspierający bezrobotnych,

Zatroskany o bezdomnych,

Odwiedzający więźniów,

Umacniający słabych,

Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K: Módl się za nami święty Janie Pawle.

W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.%d blogerów lubi to: