Strona poświęcona działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku

Życzenia na Uroczystość Chrystusa Króla

Zapraszamy do zapoznania się z treścią życzeń. W tym celu należy najechać kursorem na poniższy tytuł i kliknąć lewym przyciskiem myszy.

Życzenia na Uroczystość JChKW 2018

Reklamy

Ryszard Furtak prezesem Zarządu DIAK

Biskup Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej JE Tadeusz Lityński, dekretem z dnia 8 listopada 2018 roku mianował Ryszarda Furtaka, prezesem Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Wręczenie dekretu miało miejsce 9 listopada w rezydencji biskupiej, spotkanie stało się też okazją do pierwszych rozmów o Stowarzyszeniu biskupa.

Nowy Prezes DIAK z Akcją Katolicką związany jest od niemalże od jej początków. Od listopada 1996 r. pełnił funkcję prezesa nowo powstałego POAK przy parafii pw. Św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze. W październiku 1998 podczas wyboru diecezjalnych władz statutowych, Ryszard zostaje wiceprezesem pierwszego (po władzach tymczasowych) Zarządu DIAK. Na początku roku 2000, jako wiceprezes Zarządu, po rezygnacji ówczesnego prezesa Władysława Drozda kieruje diecezjalną Akcją Katolicką i prowadzi ją do kolejnych wyborów statutowych. We władzach diecezjalnych pracuje przez wszystkie kolejne kadencje. Jest osobą wyjątkowo pracowitą i oddaną. Swoje rozumienie misji apostolskiej kształtuje jego codzienne życie osobiste. Jako prezes będzie reprezentował Akcją Katolicką Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Radzie Krajowej.

Owocnego wypełniania misji oraz obfitości Bożych łask i opieki NM Panny z Rokitna a także powodzenia w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji życzył wraz z pasterskim błogosławieństwem, w pierwszym dniu piastowania funkcji pasterz Diecezji Biskup Tadeusz Lityński.

Urszula Furtak – Prezes KIAK

źródło tekstu i zdjęcia: https://zg.ak.org.pl/index.php/informacje-69338/694-ryszard-furtak-prezesem-zarzadu-diak

MM

Komunikat Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 20 października 2018 r.

Mszą św. dziękczynną, w paradyskiej świątyni, celebrowanej przez ks. kan. Zbigniewa Samociaka –  Asystenta Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, rozpoczęto spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, zamykające działalność pracy Stowarzyszenia w kadencji 2014-2018.

Członkowie Rady DIAK zebrani na zwyczajnym posiedzeniu sprawozdawczo – wyborczym, w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie – Paradyżu, podsumowali wydarzenia mijającej kadencji w wymiarze: parafialnym, diecezjalnym i krajowym. Za najważniejsze uznano przeprowadzenie przez najbardziej trudny okres Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze i  utworzenie z niej największej placówki katolickiej w diecezji, znaczne rozszerzenie podejmowanych rekolekcji formacyjnych, prowadzonych konkursów, przeglądów i zawodów oraz wydanie  Śpiewnika Pieśni Patriotycznej, jako daru AK dla Niepodległej. AK szeroko włączyła się w krajową inicjatywę „Różaniec do granic”, ogólnopolską promocję życia nienarodzonego „Żyjesz bo Twoi Rodzice Cię kochali” oraz uroczystości ogłoszenia Św. Jana Pawła II patronem AK w Polsce. Poprzez uruchomienie strony na Facebooku, DIAK podjęła też wyzwanie nowej formy komunikowania się i ewangelizacji.

Podczas Rady przyjęto sprawozdania: finansowe oraz z działalności DIAK z kadencji 2014-2018. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rada udzieliła ustępującemu Zarządowi absolutorium. Prezes DIAK w latach 2007-2018 Urszula Furtak, pełniąca od roku 2016 również funkcję Prezesa Akcji Katolickiej w Polsce, odstąpiła od kandydowania na kolejną kadencję. W przeprowadzonych wyborach Rada DIAK wyłoniła trzech kandydatów na prezesa DIAK: Ryszarda Furtaka, Stanisława Walnera i Marka Witkowskiego.

Ostatecznego mianowania prezesa dokona dekretem Biskup Diecezjalny. Rada DIAK wybrała także sześciu pozostałych członków Zarządu: Urszulę Furtak, Zbigniewa Gawła, Jana Greczycho, Krystynę Koszylowską, Andrzeja Stankowiaka i Danutę Tchórzewską oraz pięcioosobową Komisję Rewizyjną. Delegatem Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej do Rady Krajowego Instytutu wybrano Marka Witkowskiego.

Z pasterskim błogosławieństwem JE Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego, który odwiedził zebranych, rozpoczęto kolejną kadencję apostolskiej działalności Stowarzyszenia, wyznaczoną na lata 2018-2022.

Króluj nam Chryste!

W imieniu Rady DIAK
Przewodniczący zebrania Rady DIAK

Mirosław Olejniczak

źródło tekstu i zdjęcia: https://zg.ak.org.pl/index.php/informacje-69338/691-komunikat-akcji-katolickiej-diecezji-zielonogorsko-gorzowskiej-20-pazdziernika-2018-r

WM

8 Diecezjalny Przegląd Piosenki Patriotycznej

W sobotę, 27 października 2018r. odbył się w Sulechowie 8 Diecezjalny Przegląd Piosenki Patriotycznej. Naszą parafię reprezentował szkolny zespół Wiolinki, który zaśpiewał dwie piosenki: „Nowe Kramsko”, „My dzieci kramskiej ziemi.”

WM

Formacja. Liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.

W poniedziałek, 22 października 2018r. zapraszamy na Różaniec o godz. 17.30, Mszę św., a po niej na Litanię do Św. Jana Pawła II. Następnie w salce parafialnej odbędzie się comiesięczne, formacyjne spotkanie Oddziału.

WM

Uroczyste zakończenie konkursu z okazji XVIII Dnia Papieskiego

We wtorek, 16 października 2018r. w kościele spotkali się uczestnicy konkursu plastycznego zorganizowanego z okazji XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem: „Promieniowanie Ojcostwa”. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na wyniki konkursu. Na początku odmówiono wspólny Różaniec, następnie odprawiona została Msza św., tuż po niej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. Prezes POAK w Nowym Kramsku – p. Krystyna Koszylowska wraz z proboszczem parafii ks. kan. mgr. Waldemarem Sołtysiakiem zapoznali dzieci z werdyktem jury i rozdali nagrody. Życzyli uczestnikom konkursu, by Promieniowanie Ojcostwa Jana Pawła II pozostało z nimi na całe życie, by umieli korzystać  z nauki Wielkiego Polaka, który jest wskazówką na drodze do Nieba.

WM

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

Podsumowanie konkursu „papieskiego”

Wszystkich uczestników Plastycznego Konkursu z okazji XVIII Dnia Papieskiego pt.: „Promieniowanie Ojcostwa” zapraszamy na uroczyste podsumowanie w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża t.j. we wtorek, 16 października 2018 r. o godz. 18.00. Mszę św. poprzedzi Różaniec o godz. 17.30.

GALERIA PRAC

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

WM