Strona poświęcona działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku

100. rocznica objawień fatimskich.

  W 100. rocznicę objawień fatimskich Papież Franciszek ogłosił świętymi dwoje pastuszków: Hiacyntę (1910 – 1920) i Franciszka (1908 – 1919) Marto podczas Mszy św. w sanktuarium w Fatimie. Mali portugalscy pasterze byli  świadkami objawień Matki Bożej w Fatimie w 1917 r.  Za pośrednictwem dzieci Matka Boża wzywała ludzi do modlitwy różańcowej, nawrócenia i pokuty, a także poświęcenia Rosji Jej Niepokalanemu Poczęciu.
W naszej parafii odbyło się w sobotę 13 maja br. pierwsze w 2017 roku Nabożeństwo Fatimskie, jednocześnie nabożeństwo z okazji 100 rocznicy objawień fatimskich. Różaniec Fatimski prowadzili członkowie AK. Podczas uroczystej procesji Figurę Matki Bożej Fatimskiej nieśli ojcowie dzieci pierwszokomunijnych. Nabożeństwo zakończono Apelem Jasnogórskim.

This slideshow requires JavaScript.

WM

Ramowy terminarz spotkań DIAK na 2017 rok

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

ramowy_terminarz_spotkan_DIAK_2017

WM

źródło: http://www.zg.ak.org.pl/dopobrania/2017/ramowy_terminarz_spotkan_DIAK_2017.pdf

Niedziela Biblijna – IX Tydzień Biblijny

Znalezione obrazy dla zapytania IX Ogólnopolski Tydzień BiblijnyNarodowy Dzień Czytania Pisma Świętego 

Niedzielą Biblijną 3o kwietnia 2017r. rozpoczęliśmy IX Ogólnopolski Tydzień Biblijny, jednocześnie był to I Narodoy Dzień Czytania Pisma Świętego – nowa inicjatywa Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz Fundacji Soar i Fundacji Dabar. Wydarzenie polega na poddaniu się szczególnej refleksji nad wybranym fragmentem Słowa Bożego. W tym roku będą to cytaty z „Listu św. Pawła do Galatów”. Hasło wydarzenia brzmi: „Weź i czytaj!”. Inspiracją do Narodowego Czytania Pisma Świętego są obchody 1050. rocznicy chrztu Polski, natomiast jego głównym celem jest, jak zaznaczają organizatorzy, rozwój życia w łasce chrztu świętego. Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego ma za zadanie ukazywać Pismo Święte jako kod kulturowy chrześcijańskiej Polski i Europy, pomagać w odkrywaniu zalet wspólnotowego czytania Biblii, ukierunkowywać modlitwę i medytację wiernych na wybraną księgę. Celem inicjatywy jest także pokazywanie osób, znane ze swej służby dobru wspólnemu, osiągnięć zawodowych lub sportowych, które w swoim życiu inspirujące się Słowem Bożym. Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego Inicjatywa ma przybliżać najnowsze edycje Pisma Świętego i najlepsze publikacje egzegetyczno-teologiczne, pomocne w samodzielnej interpretacji wybranej księgi biblijnej.

Hasło przewodnie Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego brzmi: „Weź i czytaj!”. Wydarzenie ma charakter ogólnopolski i będzie przeżywane w kościołach we wszystkich diecezjach, a w miarę możliwości także w świeckich instytucjach, stowarzyszeniach, placówkach dydaktyczno-wychowawczych, organizacjach i ruchach. Tego dnia w kościołach będzie miała miejsce uroczysta lektura fragmentu księgi biblijnej. W tym roku będą to wybrane teksty z „Listu do Galatów” z odpowiednim nawiązaniem do Niedzieli Biblijnej. Duchowni zachęcają do odczytania ich przed rozpoczęciem Mszy św. Formularz z potrzebnymi tekstami będzie podany w „Przeglądzie Biblijnym”, który każda parafia otrzyma przed Wielkanocą. W niektórych kościołach odbędzie się również popołudniowa celebracja Słowa Bożego przez wystawienie Najświętszego Sakramentu, hymn do Ducha Świętego, odczytanie fragmentów z „Listu do Galatów”, krótkie rozważanie i błogosławieństwo księgą Pisma Świętego.

Informacje zaczęrpnięto: http://biblista.pl/component/content/article/312-dzielo-biblijne-wydarzenia/6138-narodowy-dzien-czytania-pisma-sw.html?Itemid=321

W kościołach naszej parafii ministranci rozdawali wiernym karteczki z informacją, gdzie znaleźć cytaty z Listu do Galatów. Po odnalezieniu danych fragmentów należało rozważać je w gronie rodzinnym.

WM

Spotkanie kwietniowe POAK

26 kwietnia br. odbyło się cykliczne spotkanie POAK.

WM

Niedziela Miłosierdzia Bożego i Dzień Misyjny

23 kwietnia br. w Niedzielę  Miłosierdzia Bożego do naszej parafii zawitali Ojcowie Oblaci Maryi Niepokalanej z Prokury Misyjnej w Poznaniu. Goście głosili Słowo Boże, a także zachęcali do wsparcia modlitewnego i rzeczowego działalności Oblatów na Misjach, zwłaszcza na Madagaskarze. W homilii o. Marian Lis przedstawił sytuację ludności tubylczej, zwłaszcza po tragedii związanej ze zniszczeniami, które poczynił cyklon. Opowiedział także o pracy misjonarzy, którzy niosąc Dobrą Nowinę zajmują się także pomocą, prowadząc szkoły dla dzieci, stołówki, animując codzienne życie ludzi. Przybyli klerycy, pochodzący z Madagaskaru, podziękowali przyjaciołom Misji i pozostałym parafianom za duchowe i materialne wsparcie działalności misyjnej Oblatów. Po mszach św. można było wesprzeć działalność misyjną poprzez zakup pamiątek. Spotkanie w parafii zorganizował Ks. Proboszcz we współpracy z Parafialnym Kołem Przyjaciół Misji Oblackich Maryi Niepokalanej.

This slideshow requires JavaScript.

WM

WIELKANOC 2017

Wielkanoc 2017

  „Uczmy się żyć nadzieją mocniejszą od śmierci i każdego zła, bo opartą na słowie Boga, który wskrzesił z martwych swojego Syna i również nas wskrzesi do nowego życia.” Papież Franciszek[1]

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim Gościom i Parafianom, aby Zmartwychwstały Chrystus obudził w nas to, co jeszcze uśpione, ożywił to, co już martwe; niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności. Radosnych Świąt w gronie rodzinnym życzy  proboszcz – ks. kan. mgr Waldemar Sołtysiak oraz Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku.

[1] Słowa skierowane do Polaków podczas audiencji ogólnej 29 marca 2017r.

TRIDUUM PASCHALNE

Wielki Czwartek – Dzień ustanowienia Eucharystii  i Dzień Kapłaństwa

Spotkanie wiernych w kościołach w Nowym Kramsku – Wojnowo godz. 16.00 i Nowe Kramsko godz. 18.00.

Podczas uroczystej Eucharystii w Nowym Kramsku Ksiądz proboszcz dokonał symbolicznego obmycia nóg dwunastu mężczyznom. Dary ofiarne niosły dzieci ubrane w nowokramskie stroje ludowe. Przeniesieniu Jezusa do Ciemnicy towarzyszyły smutne bicia kołatek, które podkreślały doniosłość chwili, która rozpoczyna Wielką Tajemnicę Miłości Boga do ludzi – Śmierć Jezusa – Naszego Zbawiciela.

Był czas złożenia życzeń z okazji Dnia Kapłaństwa – proboszczowi – ks. kan. mgr. Waldemarowi Sołtysiakowi oraz ks. kan. dr. hab. Robertowi Kuflowi. Prezes Rady Parafialnej p. Dariusz Spiralski życzył wytrwałości, zdrowia, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej. Zapewnił o modlitwie parafian w intencji księży.

Następnie odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00.

Wielki Piątek – Dzień Męki Pańskiej

Adoracja w kościele parafialnym odbywała się od godziny 8.00 – do 22.00. O godz.1 5.00 odprawiona zastała Droga Krzyżowa, podczas której rozważania prowadził proboszcz parafii – ks. kan. mgr Waldemar Sołtysiak. O godz. 18.00 odbyła się uroczystość Adoracji Krzyża. Wielki Piątek zgromadził w koście wielką rzeszę ludzi. Udzielono także Komunii Św. W procesji przeniesiono Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego.

Wielka Sobota 

W sobotę odbyło się święcenie pokarmów  w Wojnowie, Starym Kramsku, Kolesinie i Janowcu. Od rana trwała adoracja przy Grobie Jezusa. O godz. 18.00 w kościele parafialnym odbyła się liturgia światła – na zewnątrz kościoła kapłan poświęcił ogień, od którego następnie zapalił Paschał i procesyjnie wniósł go do ogarniętego mrokiem kościoła. Wierni zapalali od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. W dalszej części liturgii paschalnej usłyszeliśmy czytania przeplatane psalmami, które przypomniały całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Odnowiliśmy także przyrzeczenia chrzcielne.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

O godz. 6.00 odprawiona została w kościele parafialnym uroczysta msza św. rezurekcyjna z procesją wokół kościoła. Następnie wierni udali się do swoich domów, by świętować radość ze zmartwychwstania Pańskiego.

This slideshow requires JavaScript.

 

WM.