Strona poświęcona działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku

Podsumowanie konkursu plastycznego

W poniedziałek, 16 października 2017 r. po różańcu i mszy św. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, zorganizowanego z okazji XVII Dnia Papieskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali piękne nagrody. Spotkaniu przewodniczył proboszcz ks. Waldemar Sołtysiak oraz prezes POAK w Nowym Kramsku – p. Krystyna Koszylowska. Gratulujemy uczestnikom konkursu! Zapraszamy za rok!

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

WM

Reklamy

„…do serca trafia się tylko dobrocią…”

15 października 2017 r. Nowokramska Parafia p.w. Narodzenia NMP. Uroczystości związane z 75 rocznicą śmierci Ojca Leandra Henryka Kubika 1909 – 1942 – Męczennika za wiarę. 

Fotorelacja WMM

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

VII Diecezjalny Przegląd Pieśni Patriotycznych Sulechów 2017

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na VII Diecezjalny Przegląd Pieśni Patriotycznych, którego jesteśmy współorganizatorem wraz AK Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, POAK przy Podwyższeniu Krzyża Św. w Sulechowie oraz Sulechowskim Domem Kultury. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.zg.ak.org.pl/

WM

 

XVII Dzień Papieski

8 października 2017 r. obchodzono w Polsce kolejny, XVII Dzień Papieski. Z tej okazji POAK w Nowym Kramsku ogłosił konkurs plastyczny dla dzieci. Wyniki konkursu Protokół z Konkursu Plastycznego z okazji XVII Dnia Papieskiego.

Podsumowanie konkursu nastąpi 16 października po różańcu i mszy św. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kościoła.

WM

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

 

Wrześniowa formacja POAK

Po letniej przerwie członkowie POAK spotkali się w środę, 27 września 2017r. na comiesięcznej formacji. Najpierw modlili się na Mszy św. oraz podczas Nowenny do MB Nieustającej Pomocy. Następnie udali się do salki parafialnej, by omówić bieżące sprawy. Nad tematem katechezy: „Consecratio mundi (odnowa porządku doczesnego w duchu Ewangelii) dążeniem do zrównoważonego rozwoju, humanizacji świata oraz ugruntowywaniem sfer sacrum i sanctum” pochylił się ks. Proboszcz. Ustalono plan działań na październik i listopad.

WM

Spotkanie „z przeszłością”

We wtorek, 19 września 2017 r. parafię odwiedziła p. Ewa Dworczyk z Warszawy, która pisze sagę rodziny Węclewiczów. Przodek p. Ewy – ks. Ignacy Jan Węclewicz, Cysters, był proboszczem w nowokramskiej parafii w dziewiętnastym wieku. Proboszcz ks. kan. mgr Waldemar Sołtysiak oprowadził gościa po kościele. Dzięki spotkaniu z potomkami ks. Ignacego Jana Węclewicza podjęto kroki w celu upamiętnienia trzydziestoletniej posługi Cystersa w Nowym Kramsku.

WM

Foto: E. D.

 

Odpust Parafialny 2017 – Narodzenia NMP

W niedzielę 10 września br. odbył się w naszej parafii odpust. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Tomasza Idczaka – rekolekcjonisty (od piątku trwały w parafii rekolekcje odnowienia misji). Zebrani modlili się w intencji parafian oraz dziękowali za dobre zbiory, czego dowodem był piękny dożynkowy wieniec. Uczestnicy przynieśli ze sobą bukiety kwiatów z dodatkiem ziaren i płodów ziemi w postaci jabłek, by symbolicznie poświęcić ziarno pod przyszły zasiew, wszak święto Narodzenia Maryi Panny jest także nazywane świętem Matki Boskiej Siewnej. Po mszy wszyscy udali się w procesji  do kapliczki Matki Bożej przy Kalisku, by poświęcić wykonane tam prace odnawiające to miejsce kultu (odnowienie wnętrza, krat i schodów). Tutaj odnowiony został Akt poświęcenia ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. Następnie, w drodze powrotnej, poświęcono nowy krzyż misyjny na dziedzińcu kościoła oraz nowy polbrukowy chodnik wokół świątyni. Uroczystości zakończono wspólnym odśpiewaniem Te Deum. 

W dalszej części świętowania odbył się w godzinach 15.00 – 17.00 parafialny festyn , podczas którego można było zjeść obiad lub smaczne ciasto, a także obejrzeć popisy artystyczne dzieci z parafii. Wystąpiła grupa gitarowa prowadzona przez p. Andżelikę Drozdę, prezentując repertuar kościelny i rozrywkowy. Grupa dzieci szkolnych z zespołu taneczno – wokalnego  Wiolinki zaśpiewała wiązankę przyśpiewek kramskich oraz kilka piosenek dziecięcych. Zespół zatańczył również układ choreograficzny do współczesnej muzyki rozrywkowej.

Uwieńczeniem uroczystego dnia w parafii był koncert p. Andrzeja Batora, który wykonał pieśni maryjne.  

 

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.