Strona poświęcona działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku

Bądźcie gorliwymi apostołami

Bp Milewski do członków Akcji Katolickiej: Bądźcie gorliwymi apostołami

Bądźcie gorliwymi apostołami w miejscach, w których żyjecie i działacie – zwrócił się bp Mirosław Milewski, do członków zarządów diecezjalnych Akcji Katolickiej, którzy w dniach 17-19 lutego przeżywali swoje rekolekcje w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Pod hasłem „Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej: żywej, silnej i pięknej” (św. Jan Paweł II) poprowadził je ks. prał. dr Józef Niżnik, diecezjalny asystent Akcji Katolickiej archidiecezji przemyskiej.

W programie trzydniowych rekolekcji, dla osób kierujących strukturami diecezjalnymi Akcji Katolickiej, znalazły się m.in. wspólne Msze św., nabożeństwa, w tym Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa.
Uczestnikom towarzyszył bp Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej, asystent krajowy Akcji Katolickiej, który przewodniczył Mszy św. wieńczącej rekolekcje.
– Gdy wrócicie do swoich diecezji, do swoich domów, przekażcie innym to, co usłyszeliście w Płocku. Swoim zaangażowaniem w pracę stowarzyszenia przyczyniajcie się do jego rozwoju. Bądźcie gorliwymi apostołami w miejscach, w których żyjecie i działacie – zachęcił uczestników rekolekcji.
Zwrócił też uwagę, że w formacji członka Akcji Katolickiej bardzo ważne jest to, jaka jest jego natura, jakim jest człowiekiem, czy żyje w łasce uświęcającej, czy przystępuje do Komunii św. Powinien on starać się być dobrym człowiekiem, dobrym uczniem Chrystusa.
– To jest wypróbowany sposób na kształtowanie naszego człowieczeństwa, naszej szlachetności. Bardzo potrzeba dziś członków Akcji Katolickiej, którzy będą ludźmi sumienia dobrze ukształtowanego – podkreślił hierarcha.
Konferencje dla uczestników rekolekcji głosił ks. prał. dr Józef Niżnik, asystent diecezjalny Akcji Katolickiej archidiecezji przemyskiej. Zwrócił w nich między innym uwagę na aspekt jedności, która „wyraża się w poszukiwaniu jedności serc, myśli i postępowania”. Tam, gdzie brak jedności, nie ma też miłości. Kościół widzi, że ludzie nie potrafią zburzyć murów podziału wzniesionych przez lata. Takie podziały są także niebezpieczne w Sejmie, na ulicy, w rodzinie – każdy podział rujnuje, a przecież „Jezus uczył jedności”.
Rekolekcjonista wielokrotnie podkreślał, że Akcja Katolicka jest tam, gdzie świeccy i kapłan „zasiadają razem przy stole”. Jeżeli brak na spotkaniu kapłana – tam nie ma Akcji Katolickiej”. Chodzi też o to, aby kapłan umiał ustąpić miejsca świeckim tam, gdzie świeccy sami mogą podjąć pewne zadania. Należy wypracować „zdrowe zasady funkcjonowania” i pamiętać o permanentnej formacji.
Ks. Niżnik poruszył też problem powołania do Akcji Katolickiej. Stwierdził, że to, czy dana osoba powinna być jej członkiem, należy rozeznać na modlitwie. – Pan Bóg do pewnych zadań czy misji sam człowieka przygotowuje. Jeżeli Stwórca chce od człowieka czegoś więcej, ten nie może Mu odmówić. Wtedy trzeba umieć pogodzić dodatkowe zadania z codziennymi – podkreślił duchowny.
W rekolekcjach w Płocku uczestniczyli przedstawiciele zarządów Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej w Białymstoku, Olsztynie, Ełku, Elblągu, Płocku, Warszawy, Warszawy Pragi i Krakowa. Ich organizatorką była Elżbieta Olejnik z Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Warszawie, przy współpracy z Danutą Janicką, prezesem Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej.
Odbyły się one w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku – miejsca pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie Kowalskiej 22 lutego 1931 r., czyli 86 lat temu.

Płock, 20-02-2017

źródło: http://ak.org.pl/2017/bp-milewski-do-czlonkow-akcji-katolickiej-badzcie-gorliwymi-apostolami/

 

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE

Zapraszamy na Nabożeństwa Wielkopostne w naszej parafii: 

Droga Krzyżowa:

Wojnowo – godz. 17.00

Nowe Kramsko – godz. 17.30

Gorzkie Żale: 

Wojnowo – 20 min przed niedzielną Mszą św. (ok. godz. 11.10)

Nowe Kramsko – godz. 15.00, z kazaniem pasyjnym

Rekolekcje Wielkopostne:

2 – 5 kwietnia 2017r.  Rekolekcjonista – ks. Robert Kufel

WM

KOMUNIKAT AK W POLSCE

Komunikat Akcji Katolickiej w Polsce w sprawie spektaklu „Klątwa”

CZWARTEK, 23 LUTEGO 2017

W minioną sobotę wystawiono w Teatrze Powszechnym spektakl „Klątwa”  w reżyserii Olivera Frljića. W trakcie przedstawienia dokonano licznych aktów profanacji chrześcijańskich symboli religijnych oraz dopuszczono się świadomego znieważenia osoby Św. Jana Pawła II i flagi Watykanu. Każdy z wymienionych aspektów  jest szczególnie bolesnym dla wielu Polaków. Ponadto nie może być publicznego przyzwolenia na nawoływanie do nienawiści i deprecjonowania ludzkiego życia.  Przedstawienie jest niczym innym, jak jawną, przemyślaną i zamierzoną prowokacją o wyraźnych znamionach „mowy nienawiści”. Zarówno reżyser, jak i aktorzy przekroczyli granicę zdrowego rozsądku.

Jako katolicy świeccy zorganizowani w Akcji Katolickiej w Polsce, wypowiadamy stanowczy protest takiemu wymiarowi sztuki. Przypominamy, że zgodnie z art. 196 Kodeksu Karnego obraza uczuć religijnych, jak i publiczna profanacja przedmiotów religijnych w Polsce są karalne. Apelujemy więc nie tylko o poszanowanie uczuć religijnych osób wierzących, ale i szacunku wobec stanowionego w Polsce prawa. Wzywamy do wycofania sztuki z repertuaru polskiego teatru!

Wprowadzając zamęt bluźnierczym przedstawieniem, Dyrektorowi Teatru Powszechnego i polskim aktorom biorącym w nim udział, przypominamy, że w dniu 5 grudnia 2014 r., w uznaniu dla zasług Św. Jana Pawła II, Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Św. Jana Pawła II. Polscy Parlamentarzyści, w uchwale wyrazili wdzięczność Papieżowi za: propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka. Stwierdzając przy tym, że: Jego życie było świadectwem wiary dla milionów ludzi na całym świecie, a bolesne odejście zjednoczyło wszystkich Polaków niezależnie od wyznania i poglądów.

 Rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce,

Artur Dąbrowski

źródło: http://www.zg.ak.org.pl

Wielki Post

Środą Popielcową 1 marca br. rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. W naszej parafii odbyły się trzy msze św., podczas których głowy wiernych zostały posypane popiołem na znak pokuty i nawrócenia. Popiół uświadamia nam, że wszystko, co materialne i doczesne przemija. Bóg jest wieczny. Nas, ludzi, obdarował nieśmiertelną duszą i obiecał wieczną szczęśliwość w niebie.

Podczas kazania ks. proboszcz W. Sołtysiak wspomniał Orędzie Ojca Świętego na czas Wielkiego Postu 2027r. oredzie-ojca-swietego-na-wielki-post-2017

WM

Spotkanie POAK

W środę, 22 lutego 2017r. odbyło się miesięczne zebranie POAK. Tradycyjnie rozpoczęto je Mszą św. z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy. Druga część spotkania odbyła się w salce domu parafialnego. Tam omówione zostały bieżące sprawy organizacyjne Oddziału: terminarz spotkań, udział w nabożeństwach wielkopostnych, rekolekcjach. Ks Proboszcz wygłosił referat w oparciu o materiały formacyjne AK na rok 2017 „Idźcie i głoście” pt.:” Pedagogia Ewangelii  wspólnotowy charakter zbawienia.” Prezes POAK p.K. Koszylowska przedstawiła zebranym kierunki działań oraz kalendarium AK na rok 2017 (treści działań i kalendarium znajdują na naszej stronie w zakładce u góry strony głównej). Spotkanie zakończono Apelem Jasnogórskim.

WM

Rekolekcje Akcji Katolickiej

XV Światowy Dzień Chorego

p1260690Podczas tegorocznego Światowego Dnia Chorego Papież Franciszek zachęcał do modlitwy o to, „byśmy zawsze umieli odnosić się do chorego, jak do osoby, która nosi w sobie dar, którym powinna dzielić się z innymi.” Papież wskazał także, że „…Dzień Chorego jest okazją do znalezienia nowego bodźca, by upowszechniać kulturę szacunku dla życia, zdrowia i środowiska. Wyraża też swoją bliskość z chorymi i ich rodzinami, a także uznanie wobec tych, którzy w różny sposób pomagają chorym.” 

Światowy Dzień Chorego tradycyjnie jest obchodzony we wspomnienie objawień Matki Bożej z Lourdes, 11 lutego. W tym roku obchodzimy go już po raz 25. Decyzją Ojca Świętego Franciszka, nadzwyczajne obchody tego dnia odbyły się – tak jak przed 25 laty – w Lourdes.

W naszej parafii odprawione zostały Msze św. ze specjalnym błogosławieństwem chorych. Ksiądz Proboszcz odwiedził tego dnia z posługą sakramentalną chorych pozostających w domach.

Główne uroczystości diecezjalne odbyły się w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, Głogowie i Nowej Soli.

WM