Strona poświęcona działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku

Pielgrzymka na Jasną Górę

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w pielgrzymce organizowanej przez AK. Pielgrzymować mogą osoby niekoniecznie należące do AK.

Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę 16-17.06.2023 r.

W dniu 16.06 wyruszamy z coroczną pielgrzymką AK na Jasną Gorę. Trasa przejazdu:

– godz. 6.00 parking przy figurze Chrystusa Króla w Świebodzinie przy ul. Sulechowskiej,

– godz. 6.30 parking na stacji Shell w Sulechowie przy ul. Odrzańskiej,

– godz. 7.00 parking przy kościele pw. Św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze, ul. Źródlana,

– godz. 7.30 stacja paliw Orlen w Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego,

– godz. 8.00 stacja BP MOP Polkowice (przy S3 kilka km przed Polkowicami).

Nocleg jest zarezerwowany u sióstr zakonnych ze Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza w Częstochowie przy ul. Kordeckiego 15.

W imieniu Zarządu DIAK zapraszam na pielgrzymowanie do Matki Bożej na Jasnej Górze. Zachęcam do skorzystania z możliwości zajęcia miejsca w autokarze w miejscach jego postoju. Koszt wyjazdu, przy założeniu, że pojedzie cały autokar osób nie przekroczy kwoty z zeszłorocznej pielgrzymki, czy 190 zł od osoby. Zapisy na pielgrzymkę realizujemy poprzez wpłatę tej kwoty na konto DIAK: Santander Bank Polska Oddział w Zielonej Górze nr: 50 1090 1535 0000 0001 0781 0846

Ryszard Furtak – prezes Zarządu DIAK

źródło: Zarząd DIAK

Zawody Wędkarskie AK 24 czerwca 2023 r.

Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej wraz z Oddziałem Parafialnym AK z Parafii p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim zapraszają na XIX Zawody Wędkarskie spławikowo-gruntowe im. ks. Biskupa Adama Dyczkowskiego, które odbędą się w sobotę 24 czerwca 2023 r., nad jeziorem Kąpielowe (o stosowanych też nazwach: Czyżykowo, Cisek lub Słodkie) w Szklarce Radnickiej. Miejsce zbiórki uczestników – parking przy kościele parafialnym w Radnicy.   Godzina zbiórki – 7.00. Zawody rozegrane zostaną w dwóch grupach wiekowych, dlatego też do uczestnictwa w zawodach zapraszamy zarówno dorosłych oraz juniorów.  Ilość uczestników jest ograniczona i wynosi 25 osób ze względu na ilość stanowisk wędkarskich. Chętni do wzięcia udziału w zawodach proszeni są o zapisywanie się u sekretarz DIAK Małgorzaty Michałowskiej na mail: michalowska7@wp.pl w terminie do 21.06.2023 r. Wędkowanie w ramach zawodów będzie się odbywało na jedną wędkę z brzegu. Uczestników Zawodów obowiązuje wpisowe w wysokości 20 zł. Wszystkie osoby, które ukończyły 14 rok życia muszą posiadać kartę wędkarską, jest to wymóg ustawowy. Na zwycięzców Zawodów czekają puchary a dla wszystkich przewidujemy poczęstunek.

Zapraszamy do wspólnego wakacyjnego wędkowania i wypoczynku!

Ryszard Furtak – prezes Zarządu DIAK

źródło: https://www.zg.ak.org.pl/

Spotkanie formacyjne

W czwartek, 18 maja br. odbyło się spotkanie formacyjne POAK. To dzień 103. urodzin św. Jana Pawła II. Udziałem w Nabożeństwie Majowym, Mszy św., oprawą liturgiczną uczczono pamięć o Świętym. Następnie członkowie POAK udali się do salki parafialnej, by przy wspólnym stole omówić bieżące sprawy AK oraz wysłuchać katechezy ks. Asystenta W. Sołtysiaka „Służebny i misyjny charakter Kościoła”. Spotkanie zakończono Apelem Jasnogórskim.

WM

Akcja Katolicka w Polsce przyłącza się do rozpoczętej społecznej akcji – Chrońmy dzieci. Wspierajmy Rodziców.

10 maja 2023 r.

W ślad za wystosowanym apelem do rodziców i wychowawców oraz wolą Rady Krajowej Akcji Katolickiej przyłączamy się do akcji zbiórki podpisów pod Obywatelskim projektem nowelizacji ustawy Prawo Oświatowe. Rozpoczęła się zbiórka 100 tysięcy podpisów. Projekt zwiększy wpływ rodziców na funkcjonowanie organizacji pozarządowych w szkołach. Dzięki tej Ustawie w szkołach nie będzie szkodliwych treści.

Projekt dotyczy zmian w zakresie działalności prowadzonej przez stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. Zakłada obronę dzieci przed zaplanowaną deprawacją.

Według autorów projektu elementy edukacji seksualnej dzieci i młodzieży powinny być nauczane przez wykwalifikowane w tym zakresie kadry nauczycielskie, bez udziału podmiotów zewnętrznych. Ponadto – zgodnie z projektem – rada rodziców powinna transparentnie uregulować sposób informowania rodziców uczniów o wykonywanych działaniach. W projekcie zaproponowano system nadzoru „wewnętrznego” wiążącego wydanie przez dyrektora zgody o ewentualnym dopuszczeniu organizacji społecznej do działania na terenie szkoły lub innej placówki. Szerzej o projekcie na stronie: www.chronmywspierajmy.pl

W imieniu Rady KIAK,

Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce

źródło: https://ak.org.pl/2023/akcja-katolicka-w-polsce-przylacza-sie-do-rozpoczetej-spolecznej-akcji-chronmy-dzieci-wspierajmy-rodzicow/

Spotkanie formacyjne

W środę, 19 kwietnia br. odbyło się spotkanie formacyjne POAK, które poprzedzone zostało udziałem we Mszy św. oraz w Nabożeństwie do Matki Nieustającej Pomocy. W dalszej kolejności członkowie POAK udali się na spotkanie w salce parafialnej, gdzie wysłuchali katechezy „Przeżywanie wiary we wspólnocie Kościoła”, którą wygłosił ks. Proboszcz Waldemar – asystent POAK. Wspólna modlitwa zakończyła spotkanie.

WM

Spotkanie formacyjne

23 marca br. odbyło się spotkanie formacyjne POAK, poprzedzone udziałem członków we Mszy św. Podczas zgromadzenia wysłuchano katechezy „Zbawczy sens Kościoła”, wygłoszonej przez ks. Waldemara. Prezes POAK zapoznała grupę z Apelem AK w Polsce nt. Jana Pawła II. Omówiono także sprawy organizacyjne grupy (harmonogram spotkań, udział w adoracjach Triduum Paschalnego, prowadzenie Drogi Krzyżowej 24.03 br.). Modlitwa na zakończenie spotkania umocniła uczestników.

WM

Spotkanie formacyjne

28 lutego 2023 r. członkowie nowokramskiego POAK uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym. Najpierw modlili się na Nabożeństwie Różańcowym i na Mszy św., następnie udali się do salki parafialnej. Tam, pani Prezes POAK przekazała zebranym istotne informacje związane z działalnością AK w Diecezji (relacja ze spotkania opłatkowego w Witnicy, zaproszenie Wiolinek na koncert w Warszawie, relacja z 20 lecia POAK w Zbąszynku, informacje nt. akcji Rodzina – Rodzinie, zaproszenie na rekolekcje AK w Kęszycy). W dalszej części spotkania ks. asystent Waldemar Sołtysiak prowadził katechezę: „Aktualna sytuacja Kościoła”, „Kościół świętych i grzeszników”. Apel Jasnogórski zakończył spotkanie.

WM

Boże Narodzenie 2022

Pięknych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Niech Narodzony Boży Syn zagości w naszych sercach, rodzinach, w Naszej Wspólnocie Akcyjnej i Parafii. Nich przyniesie prawdziwy pokój i radość. Niech umocni wiarę, nadzieję i miłość. Niech obdarza Swoimi Łaskami, zdrowiem i błogosławi.

Szczęść Boże również na każdy dzień Nowego Roku.

Króluj nam Chryste.

Prezes POAK w Nowym Kramsku – K. Koszylowska

Parafialny Konkurs z okazji XXII Dnia Papieskiego

Ksiądz Proboszcz oraz Członkowie POAK zapraszają do udziału w XXII Parafialnym Konkursie z okazji XXII Dnia Papieskiego.

Regulamin konkursu:

Karta zgłoszenia dziecka do konkursu:

Spotkanie formacyjne POAK

W piątek, 30.09.2022 r. odbyło się w koście parafialnym pw. Narodzenia NMP spotkanie formacyjne POAK. Wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza św., a potem agapa z wykładem ks. asystenta stały się dowodem na to, że mimo czasu pandemii, który ograniczył wspólnotowe działania, nadal trwamy w Panu.

Rozważano:

  • katechezę IX – Formacja eucharystyczna przez pierwsze piątki miesiąca oraz miejsce Eucharystii w misjach i rekolekcjach parafialnych,
  • katechezę X – Eucharystia źródłem braterstwa ludzi i wezwaniem do solidarności z potrzebującymi.
  • Katechezy na podstawie: red. ks. Tadeusz Borutka, Posłani w pokoju Chrystusa, Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2022 rok.