Strona poświęcona działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku

Monthly Archives: Maj 2016

Ojciec Stanisław Papczyński – orędownik godności
i świętości życia

Niedziela, 29 maja 2016r. Podczas dzisiejszych Mszy św. odczytany był List Pasterski KEP przed kanonizacją Ojca Stanisława Papczyńskiego. Treść listu dostępna jest na stronie: http://episkopat.pl/dokumenty/listy_pasterskie/7452.1,Ojciec_Stanislaw_Papczynski_oredownik_godnosci_i_swietosci_zycia.html

Fr. listu:

” Ojciec Papczyński urodził się w 1631 r. w Podegrodziu, niedaleko Starego Sącza. W młodości kilka razy otarł się o śmierć. Często zmieniał szkoły – najpierw z powodu trudności w nauce, a później z powodu wojen i epidemii. Gdy miał 23 lata, wstąpił do zakonu pijarów, a po święceniach kapłańskich okazał się wybitnym kaznodzieją, mistrzem życia duchowego, wykładowcą retoryki i pisarzem. Mając ponad 40 lat, założył pierwszy polski zakon męski – Zgromadzenie Księży Marianów, które dzisiaj posługuje w Polsce i na wszystkich kontynentach. Ojciec Papczyński, przeżywszy 70 lat, umarł w opinii świętości w Górze Kalwarii i tam został pochowany. W ramach przygotowań do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski kard. Stefan Wyszyński w 1964 r. powiedział: Ojciec Papczyński znał swój Naród i wiedział, co jest jego mocą i siłą. Dlatego dał Narodowi takie rady, które i dzisiaj są na czasie. Jego życie i postać są nadal aktualne; […] musimy go naśladować.”

Zachęcamy do zapoznania się z nim w całości.

W.M.

 


18 czerwca br. w Międzyrzeczu będziemy przeżywać Diecezjalne i Wojewódzkie obchody Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski – wydarzenie to objął patronatem honorowym Prezydent RP Andrzej Duda.

Program:

  • 9.30 – 10.15 – możliwość spowiedzi (sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski)
  • 10.15 – nabożeństwo ekumeniczne
  • 10.30 – wykład
  • 11.00 – 12.00 – możliwość spowiedzi (parafia pw. św. Wojciecha)
  • 11.15 – korowód historyczny
  • 12.00 – Eucharystia pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego, przy udziale Biskupów Metropolii
  • 14.00 – koncert + poczęstunek

 

http://kuria.zg.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=1370:diecezjalne-i-wojewodzkie-obchody-jubileuszu-1050-rocznicy-chrztu-polski&Itemid=435


Zanim przeczytacie komunikat słowo wyjaśnienia, dlaczego Biskup Stefan, a nie Biskup Senior Stefan. 

Podczas tegorocznego spotkania opłatkowego AK z Biskupem w Nowym Kramsku, Nasz Gość zaświadczył, że czuje się świetnie i prosil, by zwracać się do Niego – „Biskupie Stefanie” ! Czynimy to  radością, a w duszy nam gra…sam Biskup Stefan na akordeonie… 

                                                                                                    W.M.

KOMUNIKAT DO KAPŁANÓW I WIERNYCH W ZWIĄZKU Z 40. ROCZNICĄ ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH BISKUPA SENIORA DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ DR. STEFANA REGMUNTA

W dniu 29 maja br. przypada czterdziesta rocznica święceń kapłańskich bp. Stefana Regmunta, których Dostojnemu Jubilatowi udzielił we Wrocławiu w 1976 r. abp Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski.

Polecając Dostojnego Jubilata gorącym modlitwom diecezjan, zapraszam wszystkich kapłanów i wiernych świeckich do udziału we wspólnym dziękczynieniu, które odbędzie się w sobotę, 4 czerwca br., o godz. 18.00 w zielonogórskiej konkatedrze. Uroczysta Eucharystia będzie wyrażeniem wdzięczności Bogu za dar kapłaństwa, udzielony Księdzu Biskupowi przed 40 laty, a także za dar biskupstwa oraz za wszelkie łaski, jakie przez gorliwą służbę kapłańską Jubilata stały się udziałem Ludu Bożego, zwłaszcza w latach pełnienia misji biskupa zielonogórsko-gorzowskiego. Będzie to także nasza serdeczna modlitwa za przyczyną Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, patronki diecezji, o dar zdrowia i potrzebne łaski na dalszej drodze posługiwania bp. Stefana Regmunta.

Z pasterskim błogosławieństwem

+Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

źródło: http://kuria.zg.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=1371:komunikat-w-zwiazku-z-40-rocznica-swiecen-kaplanskich-biskupa-dr-stefana-regmunta&Itemid=435


27 maja 2016 r. odbyło się miesięczne spotkanie POAK.

Spotkanie rozpoczęło się udziałem członków POAK w Nabożeństwie Majowym, Mszy św. odprawianej w Oktawie Bożego Ciała. W dalszej części grupa udała się do salki parafialnej, gdzie omówiono bieżące spawy związane z funkcjonowaniem Oddziału w parafii  a także AK w diecezji. Prezes p. K. Koszylowska zachęciła obecnych do udziału w pielgrzymce AK do Częstochowy.

Rozważano także temat Świadectwa z życiu chrześcijanina. Wyznawana wiara w Chrystusa winna być stale potwierdzana w codziennym życiu. Chrześcijaństwo możemy bowiem nazwać przede wszystkim religią świadectwa. Właśnie takie świadectwo dnia powszedniego bardzo często stanowi motyw przejścia na chrystianizm. Faktem jest, ze dziś życie wielu osób pozostaje jedynie na poziomie deklaracji, które nie przekładają się na konkretne działania. We współczesnym świecie promowane są postawy konsumpcyjne, konformistyczne, a nawet hedonistyczne. Tym bardziej paląca jest potrzeba świadectwa. Apostolstwo dobrego przykładu, spokojne i zgodne z naturą człowieka jest ważnym czynnikiem życia każdego chrześcijanina. 

Warto zapytać samego siebie, czy moje życie jest świadectwem życia chrześcijańskiego? 

W.M.

 


27  maja 2016 r. po Mszy św. wieczornej procesyjnie udano się do Kaplicy MB w celu poświecenia darów ofiarowanych przez wiernych:

  • nowego postumentu ołtarza, którego ofiarodawcami są państwo I. A. Jurgowie,
  • granitowego obrazu Św. Jana Pawła II i nowej Figury MB, które zakupiono z datków parafian.  

W.M.


 

Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej obchodzone jest w Kościele Katolickim 60 dni po Wielkanocy. W tym roku wypadało ono 26 maja. Boże Ciało zostało ustanowione na pamiątkę cudu w Bolsenie w 1263 roku, gdy hostia, którą kapłan uniósł nad ołtarzem zaczęła krwawić.

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej procesja prowadzi nas do czterech ołtarzy. W  naszej parafii w tym roku ołtarze mieściły się: I przy domu p. Ł. Krawiec, II przy domu p. Kubackich, III – przy Remizie, IV przy Kaplicy MB koło Kaliska. W procesji wzięli udział parafianie i goście.  Parafianie zadbali o udział w procesji chorągwi, poduszek, baldachimu. Dziewczynki sypały kwiaty.

Przy IV ołtarzu Ksiądz Proboszcz skierował do uczestników uroczystości słowo boże. Podkreślił wagę Bożego Ciała, jako święta, które w szczególny sposób ilustruje otwartość Boga do ludzi. Boga, który wychodzi naprzeciw ludowi, przychodzi pod domy wiernych, by otaczać wszystkich jak najlepszą opieką. Ksiądz przypomniał także, że właśnie w Uroczystość Bożego Ciała przypadł w tym roku Dzień Matki. Kaznodzieja podkreślił jak ważną rolę odgrywają matki w życiu każdego człowieka i jak ważna jest Matka Chrystusowa, która otacza wszystkie dzieci najlepszą miłością. 

Na zakończenie procesji wszyscy uroczyście odśpiewali Te Deum iw dobrych nastrojach udali się do domów. 

Po południu wielu parafian odwiedziło groby swoich matek. Cmentarz płonął światłem pamięci o tych, które ukształtowały naszą osobowość. 

WM


3  i 4 maja br. to dwa dni szczególnych świąt:

3 maja Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski nawiązuje do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 50 lat temu na Jasnej Górze prymas Wyszyński zawierzył Polskę Matce Bożej.Tego dnia modliliśmy się podczas Mszy św. o błogosławieństwo dla naszej ojczyzny

4 maja obchodzimy Dzień Strażaka, który przypada w dniu wspomnienia Świętego Floriana przedstawianego jako gaszącego pożar oficera rzymskiego z naczyniem. Święty Florian to żartobliwie nazywany święty, który posiada troje uszu, w tym jedno ucho stanowi uchwyt dzbana.W naszej parafii tradycyjnie 4 maja nowokramscy strażacy gromadzą się na Mszy św,. by podziękować Bogu za dar służby i pomyślność w jej pełnieniu. W tym roku wyjątkowo Ich święto zbiegło się z Dniami Krzyżowymi, stąd nie tylko świętowali, ale także zabezpieczali procesję podczas trzeciego dnia modlitw. Pełnienie straży w kościele przy Grobie Pańskim to także wyjątkowość służby strażaków.  Inną formą współpracy strażaków z lokalnym kościołem jest organizowanie jednego z ołtarzy podczas Bożego Ciała, który mieści się przy Remizie Strażackiej. 

Za Ich służbę i poświęcenie, za to, że możemy czuć się bezpieczni – dziękujemy całym sercem. 
W.M. 

Dni krzyżowe – dni modlitw o urodzaje

Tradycja dni krzyżowych ma już ponad 1500 lat. Narodziła się we Francji. Kiedy około 450 roku kraj ten nawiedziły gwałtowne klęski żywiołowe, święty Mamert ( V w.), biskup Vienne nad Rodanem, nakazał odprawianie procesji błagalnych na trzy dni przed Wniebowstąpieniem. W następnych latach urodzaje były bardzo pomyślne. Ten zwyczaj po synodzie w Orleanie w 515 roku rozszerzony został na całą Galię, a w 816 roku wprowadził je do liturgii rzymskiej papież Leon III.  Czytaj dalej


27 kwietnia br. odbyło się spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Zapoczątkowała je wspólna Eucharystia i Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Następnie zebrani spotkali się w salce parafialne, gdzie omówiono bieżące sprawy organizacyjne POAK. Był czas formacji, a także czas radości z nominacji prezes Urszuli Furtak na prezesa AK w Polsce.