Strona poświęcona działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku

Monthly Archives: Styczeń 2017

7 stycznia 2017r. we Wschowie odbył się doroczny Opłatek DIAK, w którym nasz Oddział reprezentowali: K. Koszylowska, T. Łoziński J. Niczke.

Poniżej znajduje się link, gdzie można obejrzeć relacje ze spotkania.

http://gorzow.tvp.pl/28522491/spotkanie-oplatkowe-czlonkow-akcji-katolickiej


We wtorek, 3 stycznia 2017r. w naszej parafii odbyło się Spotkanie Opłatkowe Grup Parafialnych, na które przybyli goście – przedstawiciele z Prokury Misyjnej Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej z Poznania. Nad sprawnym przebiegiem przedsięwzięcia czuwała zelatorka Grupy Misyjnej p. J. Cicha, która zatroszczyła się o oprawę mszy św. oraz o braterski i smaczny posiłek przy wspólnym stole, przygotowany przez niezawodne Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Kramsku.

Spotkanie Opłatkowe rozpoczęło się mszą św. z udziałem księży misjonarzy, z oprawą liturgiczną członków Grupy Misyjnej i POAK. Dary podczas mszy niosły dziewczęta w nowokramskich strojach ludowych – członkinie szkolnego zespołu Wiolinki. Ojciec Marian Lis skierował do zebranych kilka słów o działalności misyjnej Zgromadzenia, które reprezentował, nawiązując do św. br. Alberta Chmielowskiego – patrona kolejnego roku. Misjonarz podkreślił, że zadaniem kapłana na misjach jest niesienie Dobrej Nowiny, ale przede wszystkim czynienie miłosierdzia względem drugiego człowieka. Braterska posługa pozwala wielokrotnie na to, by ludzie odzyskiwali swoją godność i odnajdywali słuszną drogę w życiu. Kaznodzieja podziękował wszystkim wspierającym misje modlitwą i ofiarami, bo jak podkreśli, bez takiego zaplecza działalność misyjna nie byłaby możliwa.

Po mszy św. uczestnicy udali się Domu Kultury, by zasiąść przy stole. Wspólny posiłek poprzedziło odczytanie Ewangelii i wspólna modlitwa oraz dzielenie się opłatkiem. Był czas na kolędowanie z Wiolinkami, które także przygrywały na regionalnych instrumentach muzycznych. Repertuar muzyczny spotkania od kolęd po regionalne ludowe przyśpiewki zachwycił gości. Bogactwo treściowe pieśni przypomniało wszystkim, że śpiew, mowa, stój, to nośniki polskości, które pozwoliły na jej przetrwanie podczas długich lat niewoli.

Spotkanie zakończono wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

WM

Pod tym linkiem można dowiedzieć się więcej o działalności Misjonarzy Oblatów

http://www.misje-oblaci.pl/

http://www.oblaci.pl/