Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej obchodzone jest w Kościele Katolickim 60 dni po Wielkanocy. W tym roku wypadało ono 26 maja. Boże Ciało zostało ustanowione na pamiątkę cudu w Bolsenie w 1263 roku, gdy hostia, którą kapłan uniósł nad ołtarzem zaczęła krwawić.

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej procesja prowadzi nas do czterech ołtarzy. W  naszej parafii w tym roku ołtarze mieściły się: I przy domu p. Ł. Krawiec, II przy domu p. Kubackich, III – przy Remizie, IV przy Kaplicy MB koło Kaliska. W procesji wzięli udział parafianie i goście.  Parafianie zadbali o udział w procesji chorągwi, poduszek, baldachimu. Dziewczynki sypały kwiaty.

Przy IV ołtarzu Ksiądz Proboszcz skierował do uczestników uroczystości słowo boże. Podkreślił wagę Bożego Ciała, jako święta, które w szczególny sposób ilustruje otwartość Boga do ludzi. Boga, który wychodzi naprzeciw ludowi, przychodzi pod domy wiernych, by otaczać wszystkich jak najlepszą opieką. Ksiądz przypomniał także, że właśnie w Uroczystość Bożego Ciała przypadł w tym roku Dzień Matki. Kaznodzieja podkreślił jak ważną rolę odgrywają matki w życiu każdego człowieka i jak ważna jest Matka Chrystusowa, która otacza wszystkie dzieci najlepszą miłością. 

Na zakończenie procesji wszyscy uroczyście odśpiewali Te Deum iw dobrych nastrojach udali się do domów. 

Po południu wielu parafian odwiedziło groby swoich matek. Cmentarz płonął światłem pamięci o tych, które ukształtowały naszą osobowość. 

WM