27  maja 2016 r. po Mszy św. wieczornej procesyjnie udano się do Kaplicy MB w celu poświecenia darów ofiarowanych przez wiernych:

  • nowego postumentu ołtarza, którego ofiarodawcami są państwo I. A. Jurgowie,
  • granitowego obrazu Św. Jana Pawła II i nowej Figury MB, które zakupiono z datków parafian.  

W.M.