Strona poświęcona działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku

Daily Archives: 27 Maj 2016

27 maja 2016 r. odbyło się miesięczne spotkanie POAK.

Spotkanie rozpoczęło się udziałem członków POAK w Nabożeństwie Majowym, Mszy św. odprawianej w Oktawie Bożego Ciała. W dalszej części grupa udała się do salki parafialnej, gdzie omówiono bieżące spawy związane z funkcjonowaniem Oddziału w parafii  a także AK w diecezji. Prezes p. K. Koszylowska zachęciła obecnych do udziału w pielgrzymce AK do Częstochowy.

Rozważano także temat Świadectwa z życiu chrześcijanina. Wyznawana wiara w Chrystusa winna być stale potwierdzana w codziennym życiu. Chrześcijaństwo możemy bowiem nazwać przede wszystkim religią świadectwa. Właśnie takie świadectwo dnia powszedniego bardzo często stanowi motyw przejścia na chrystianizm. Faktem jest, ze dziś życie wielu osób pozostaje jedynie na poziomie deklaracji, które nie przekładają się na konkretne działania. We współczesnym świecie promowane są postawy konsumpcyjne, konformistyczne, a nawet hedonistyczne. Tym bardziej paląca jest potrzeba świadectwa. Apostolstwo dobrego przykładu, spokojne i zgodne z naturą człowieka jest ważnym czynnikiem życia każdego chrześcijanina. 

Warto zapytać samego siebie, czy moje życie jest świadectwem życia chrześcijańskiego? 

W.M.

 


27  maja 2016 r. po Mszy św. wieczornej procesyjnie udano się do Kaplicy MB w celu poświecenia darów ofiarowanych przez wiernych:

  • nowego postumentu ołtarza, którego ofiarodawcami są państwo I. A. Jurgowie,
  • granitowego obrazu Św. Jana Pawła II i nowej Figury MB, które zakupiono z datków parafian.  

W.M.


 

Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej obchodzone jest w Kościele Katolickim 60 dni po Wielkanocy. W tym roku wypadało ono 26 maja. Boże Ciało zostało ustanowione na pamiątkę cudu w Bolsenie w 1263 roku, gdy hostia, którą kapłan uniósł nad ołtarzem zaczęła krwawić.

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej procesja prowadzi nas do czterech ołtarzy. W  naszej parafii w tym roku ołtarze mieściły się: I przy domu p. Ł. Krawiec, II przy domu p. Kubackich, III – przy Remizie, IV przy Kaplicy MB koło Kaliska. W procesji wzięli udział parafianie i goście.  Parafianie zadbali o udział w procesji chorągwi, poduszek, baldachimu. Dziewczynki sypały kwiaty.

Przy IV ołtarzu Ksiądz Proboszcz skierował do uczestników uroczystości słowo boże. Podkreślił wagę Bożego Ciała, jako święta, które w szczególny sposób ilustruje otwartość Boga do ludzi. Boga, który wychodzi naprzeciw ludowi, przychodzi pod domy wiernych, by otaczać wszystkich jak najlepszą opieką. Ksiądz przypomniał także, że właśnie w Uroczystość Bożego Ciała przypadł w tym roku Dzień Matki. Kaznodzieja podkreślił jak ważną rolę odgrywają matki w życiu każdego człowieka i jak ważna jest Matka Chrystusowa, która otacza wszystkie dzieci najlepszą miłością. 

Na zakończenie procesji wszyscy uroczyście odśpiewali Te Deum iw dobrych nastrojach udali się do domów. 

Po południu wielu parafian odwiedziło groby swoich matek. Cmentarz płonął światłem pamięci o tych, które ukształtowały naszą osobowość. 

WM