Strona poświęcona działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku

Tag Archives: spotkania grup

W sobotę, 13 stycznia 2018r. w Sanktuarium Matki Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie odbyło się spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej,w którym wzięli udział przedstawiciele Zarządu DIAK, POAK z 23 parafii, w tym z naszej. Na czele nowokramskiej grupy stała prezes POAK – p. Krystyna Koszylowska.  Zgromadzeniu członków Akcji Katolickiej przewodniczyła Prezes AK w Polsce – p. Urszula Furtak. Spotkanie zaszczycił obecnością bp Tadeusz Lityński, który wygłosił homilię podczas Mszy św. inaugurującej świętowanie. Diecezjalny Pasterz zawarł przesłanie w słowach: „Bądź jak Bóg, czyli stań się człowiekiem. Człowiekiem: wiary, nadziei i miłości.” Po Mszy św. odbyła się agapa, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd. Czas spędzony we wspólnocie umacnia i daje siłę do dalszego działania. 

PK

 


W czwartek, 4 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie opłatkowe. Nasz POAK reprezentowali: prezes – p. Krystyna Koszylowska, p. Anna i Józef Wachowscy, p. Joachim Niczke, p. Wioletta i Mirosław Malinowscy. Spotkanie obejmowało uroczystą Mszę św. oraz agapę. Mszę św. koncelebrowaną sprawowali goście – misjonarze z Prokury Misyjnej w Poznaniu – o. Marian Lis i Wiesław Chojnowski wraz z nowokramskim proboszczem  ks. Waldemarem Sołtysiakiem. Więcej informacji na stronie parafii: https://nowekramskoparafia.wordpress.com

PK


7 stycznia 2017r. we Wschowie odbył się doroczny Opłatek DIAK, w którym nasz Oddział reprezentowali: K. Koszylowska, T. Łoziński J. Niczke.

Poniżej znajduje się link, gdzie można obejrzeć relacje ze spotkania.

http://gorzow.tvp.pl/28522491/spotkanie-oplatkowe-czlonkow-akcji-katolickiej


We wtorek, 3 stycznia 2017r. w naszej parafii odbyło się Spotkanie Opłatkowe Grup Parafialnych, na które przybyli goście – przedstawiciele z Prokury Misyjnej Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej z Poznania. Nad sprawnym przebiegiem przedsięwzięcia czuwała zelatorka Grupy Misyjnej p. J. Cicha, która zatroszczyła się o oprawę mszy św. oraz o braterski i smaczny posiłek przy wspólnym stole, przygotowany przez niezawodne Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Kramsku.

Spotkanie Opłatkowe rozpoczęło się mszą św. z udziałem księży misjonarzy, z oprawą liturgiczną członków Grupy Misyjnej i POAK. Dary podczas mszy niosły dziewczęta w nowokramskich strojach ludowych – członkinie szkolnego zespołu Wiolinki. Ojciec Marian Lis skierował do zebranych kilka słów o działalności misyjnej Zgromadzenia, które reprezentował, nawiązując do św. br. Alberta Chmielowskiego – patrona kolejnego roku. Misjonarz podkreślił, że zadaniem kapłana na misjach jest niesienie Dobrej Nowiny, ale przede wszystkim czynienie miłosierdzia względem drugiego człowieka. Braterska posługa pozwala wielokrotnie na to, by ludzie odzyskiwali swoją godność i odnajdywali słuszną drogę w życiu. Kaznodzieja podziękował wszystkim wspierającym misje modlitwą i ofiarami, bo jak podkreśli, bez takiego zaplecza działalność misyjna nie byłaby możliwa.

Po mszy św. uczestnicy udali się Domu Kultury, by zasiąść przy stole. Wspólny posiłek poprzedziło odczytanie Ewangelii i wspólna modlitwa oraz dzielenie się opłatkiem. Był czas na kolędowanie z Wiolinkami, które także przygrywały na regionalnych instrumentach muzycznych. Repertuar muzyczny spotkania od kolęd po regionalne ludowe przyśpiewki zachwycił gości. Bogactwo treściowe pieśni przypomniało wszystkim, że śpiew, mowa, stój, to nośniki polskości, które pozwoliły na jej przetrwanie podczas długich lat niewoli.

Spotkanie zakończono wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

WM

Pod tym linkiem można dowiedzieć się więcej o działalności Misjonarzy Oblatów

http://www.misje-oblaci.pl/

http://www.oblaci.pl/


27 maja 2016 r. odbyło się miesięczne spotkanie POAK.

Spotkanie rozpoczęło się udziałem członków POAK w Nabożeństwie Majowym, Mszy św. odprawianej w Oktawie Bożego Ciała. W dalszej części grupa udała się do salki parafialnej, gdzie omówiono bieżące spawy związane z funkcjonowaniem Oddziału w parafii  a także AK w diecezji. Prezes p. K. Koszylowska zachęciła obecnych do udziału w pielgrzymce AK do Częstochowy.

Rozważano także temat Świadectwa z życiu chrześcijanina. Wyznawana wiara w Chrystusa winna być stale potwierdzana w codziennym życiu. Chrześcijaństwo możemy bowiem nazwać przede wszystkim religią świadectwa. Właśnie takie świadectwo dnia powszedniego bardzo często stanowi motyw przejścia na chrystianizm. Faktem jest, ze dziś życie wielu osób pozostaje jedynie na poziomie deklaracji, które nie przekładają się na konkretne działania. We współczesnym świecie promowane są postawy konsumpcyjne, konformistyczne, a nawet hedonistyczne. Tym bardziej paląca jest potrzeba świadectwa. Apostolstwo dobrego przykładu, spokojne i zgodne z naturą człowieka jest ważnym czynnikiem życia każdego chrześcijanina. 

Warto zapytać samego siebie, czy moje życie jest świadectwem życia chrześcijańskiego? 

W.M.

 


17  lutego 2016r. w Sulechowie w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża odbyło się Rejonowe Spotkanie  AK. Zebranie rozpoczęto wspólną Eucharystią, którą odprawił Proboszcz ks. Andrzej Szkwarek. W dalszej części spotkania uczestnicy przeszli do salki parafialnej, gdzie przy filiżance kawy lub herbatki kosztowali smakowite ciasta i prowadzili rozmowy wg przygotowanego programu. Nad całością spotkania czuwała prezes Diecezjalnej AK – p. Urszula Furtak oraz asystent AK przy sulechowskiej parafii – ks. Szymon Tołkacz. 

Omówiono następujące sprawy:

  • stan AK w diecezji i w kraju, sprawozdania, plany pracy, składki i materiały formacyjne,
  • znaczenie formacji członka AK (udział w rekolekcjach, spotkaniach miesięcznych),
  • savoir vivre oraz public realtions a działalność Akcji Katolickiej,
  • elementy planu pracy DIAK,
  • Synod Diecezjalny,
  • Nadzwyczajny Święty Rok Jubileuszowy Miłosierdzia Bożego,
  • 1050 rocznica Jubileuszu Chrztu Polski,
  • Światowe Dni Młodzieży.

Spotkanie było owocne i przebiegło w braterskiej atmosferze.

W.M.


W sobotę 9 stycznia 2016 r. w naszej parafii odbyło się Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe Akcji Katolickiej. Wzięli w nim udział przedstawiciele dwudziestu Parafialnych Oddziałów AK, nieliczni proboszczowie – asystenci oraz Gość Specjalny – ksiądz biskup Stefan Regmunt. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. o godz. 1000 w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Nowym Kramsku, gdzie modliliśmy się o dalsze błogosławieństwo dla ks. Biskupa oraz o dobre wypełnianie posłannictwa przez społeczność AK. Słowo Boże skierował do zebranych Biskup Regmunt podkreślając, że każdy z nas musi patrzeć i widzieć, zauważać i wyciągać wnioski, a wszystko to ma nas prowadzić do świętości. Czas objawienia Pańskiego powinien skłaniać nas do odważnego przyznawania się do przynależności do Jezusa. Nic w życiu nie powinno nas oddalać od Niego, nic nie powinno zacierać łączności z Nim. Nie ma nic ważniejszego niż przyznawanie się do Niego i niesienie Jego miłości i miłosierdzia. Ma to swoje szczególne znaczenie w Roku Miłosierdzia, kiedy to każdy ma możliwość odnalezienia własnej drogi ku niebu. Biskup zachęcał także do radowania się z czasu kolędowego i głoszenia śpiewem Dobrej Nowiny.

Druga część spotkania odbyła się na sali wiejskiej, gdzie program słowno – muzyczny zaprezentowały dzieci z Zespołu Edukacyjnego im. Bojowników o Polskość Ziemi Kramskiej. Wzruszające teksty i wspólnie zaśpiewane kolędy pozwoliły na wytworzenie szczególnie ciepłej atmosfery. Miłe powitanie Prezes U. Furtak, prezentacja Oddziałów, pyszne jedzenie a nade wszystko dobry humor ks. Biskupa sprawiły, że spotkanie było bardzo rodzinne. Uczestnicy podzielili się opłatkiem, składając sobie życzenia. Obejrzeliśmy filmy z II Konkgresu Akcji Katolickiej, który odbywał się we wrześniu 2015 r. Było także wspólne kolędowanie. Nie lada niespodziankę sprawił nam sam Ks. Biskup, który zagrał kilka kolęd na akordeonie! Jak sam powiedział – oto jeden z dowodów na to, że jestem zdrowy! 

Wspólne rozmowy przy stole, kolędowanie, dzielenie się informacjami m.in. nt. Ojca Leandra Kubika…tak minął nam czas spotkania. Dziękujemy wszystkim za przybycie! Życzymy, by atmosfera wspólnoty zjednoczonej Bożą Miłością pozostała w naszych sercach na cały rok. Do zobaczenia na kolejnym Spotkaniu Opłatkowym w 2017, w Gubinie. 

W.M.