W piątek, 25 września 2020r. nowokramski POAK spotkał się w kościele na cyklicznej formacji. O godz. 17.30 członkowie AK poprowadzili adorację Najświętszego Sakramentu, następnie uczestniczyli we Mszy św., a później omówiono sprawy organizacyjne i wysłuchano katechezy ks. Proboszcza. Z nadchodzących wydarzeń najważniejsza jest peregrynacja reliwkii Jana Pawła II (w naszej parafii 10 – 16.10.2020r.), konkurs plastyczny z okazji XX Dnia Papieskiego oraz udział w Przeglądzie Pieśni Patriotycznych Sulechów 2020. Wysluchano katechezy Ks. Proboszcza dotyczącej Eucharsytii. spólna modtliwa i błogosławieństwo zakończyły spotkanie.