Informacje nt. Przeglądu znajdują się w poniższym linku.

http://www.zg.ak.org.pl/

PNK