24 listopada 2017r. noworkamski POAK spotkał się na comiesięcznej katechezie formacyjnej poprzedzonej adoracją Najświętszego Sakramentu i udziałem we Mszy św. Katechezę wygłosił ks. Proboszcz W. Sołtysiak. Obejmowała ona dwa tematy: „Życie wspólnotowe Boga zachętą do budowania communio i communicatio we wspólnotach ludzkich” oraz „Ewangelizacja w zderzeniu z programową antyewangelizacją, opartą na negacji Boga i relatywizacji wartości.”
Omówione zostały organizacyjne sprawy bieżące. Wzmocnieni Słowem Bożym i napełnieni Duchem Świętym nieśmy przesłanie, że Bóg jest Miłością.  WM