Taki Przegląd jest okazją, by poprzez pieśni propagować patriotyzm, wzmacniać ducha narodu, wychowywać młode pokolenie, a także stwarzać okazję do integracji, spotkania, przeżywania radości i wzruszenia. Przegląd wzmacnia w nas poczucie więzi narodowej.
Organizatorami Przeglądu byli: POAK w Sulechowie, POAK z Nowego Kramska oraz Dom Kultury w Sulechowie.
WM