16 maja św. Andrzeja Boboli – spotkanie AK z modlitwą do drugiego patrona Polski – męczennika.

WM

Więcej informacji nt. św Andrzeja Boboli:

Click to access dzieje_a_boboli.pdf

Modlitwy do św. Andrzeja Boboli:

Click to access modlitwy_do_sw_andrzeja_boboli.pdf