Strona poświęcona działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku

Daily Archives: 14 kwietnia 2017

Wielki Czwartek – Dzień ustanowienia Eucharystii  i Dzień Kapłaństwa

Spotkanie wiernych w kościołach w Nowym Kramsku – Wojnowo godz. 16.00 i Nowe Kramsko godz. 18.00.

Podczas uroczystej Eucharystii w Nowym Kramsku Ksiądz proboszcz dokonał symbolicznego obmycia nóg dwunastu mężczyznom. Dary ofiarne niosły dzieci ubrane w nowokramskie stroje ludowe. Przeniesieniu Jezusa do Ciemnicy towarzyszyły smutne bicia kołatek, które podkreślały doniosłość chwili, która rozpoczyna Wielką Tajemnicę Miłości Boga do ludzi – Śmierć Jezusa – Naszego Zbawiciela.

Był czas złożenia życzeń z okazji Dnia Kapłaństwa – proboszczowi – ks. kan. mgr. Waldemarowi Sołtysiakowi oraz ks. kan. dr. hab. Robertowi Kuflowi. Prezes Rady Parafialnej p. Dariusz Spiralski życzył wytrwałości, zdrowia, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej. Zapewnił o modlitwie parafian w intencji księży.

Następnie odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00.

Wielki Piątek – Dzień Męki Pańskiej

Adoracja w kościele parafialnym odbywała się od godziny 8.00 – do 22.00. O godz.1 5.00 odprawiona zastała Droga Krzyżowa, podczas której rozważania prowadził proboszcz parafii – ks. kan. mgr Waldemar Sołtysiak. O godz. 18.00 odbyła się uroczystość Adoracji Krzyża. Wielki Piątek zgromadził w koście wielką rzeszę ludzi. Udzielono także Komunii Św. W procesji przeniesiono Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego.

Wielka Sobota 

W sobotę odbyło się święcenie pokarmów  w Wojnowie, Starym Kramsku, Kolesinie i Janowcu. Od rana trwała adoracja przy Grobie Jezusa. O godz. 18.00 w kościele parafialnym odbyła się liturgia światła – na zewnątrz kościoła kapłan poświęcił ogień, od którego następnie zapalił Paschał i procesyjnie wniósł go do ogarniętego mrokiem kościoła. Wierni zapalali od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. W dalszej części liturgii paschalnej usłyszeliśmy czytania przeplatane psalmami, które przypomniały całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Odnowiliśmy także przyrzeczenia chrzcielne.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

O godz. 6.00 odprawiona została w kościele parafialnym uroczysta msza św. rezurekcyjna z procesją wokół kościoła. Następnie wierni udali się do swoich domów, by świętować radość ze zmartwychwstania Pańskiego.

WM.