Nadzieja

Kiedy gaśnie płomień ludzkiego życia

Podsycam go żarem modlitwy

niesionej ku Tobie

Gorejący Ogniu Miłosierdzia

WM