201607202427Letni czas sprzyja wędrówkom szlakami wiary. Wielu parafian uczestniczy w pielgrzymkach, wyjazdach, odwiedzinach. Są to zorganizowane lub prywatne inicjatywy. 

OBORY 2016