Strona poświęcona działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku

Daily Archives: 1 lipca 2016

W uroczystość Św. Piotra i Pawła odbyło się w naszej parafii ostatnie w tym sezonie spotkanie Parafialnego Zespołu Akcji Katolickiej. O 17.30 odprawione zostało Nabożeństwo Czerwcowe i Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Następnie odbyła się Msza św. , a po niej formacyjne spotkanie.

Czerwiec obfitował w wiele wydarzeń regionalnych i ogólnopolskich, z których ich uczestnicy zdali sprawozdanie. P. Prezes K. Koszylowska opowiedziała i Ogólnopolskiej Pielgrzymce AK na Jasną Górę oraz o Zielonogórskiej Konferencji Ruchu Obrony Życia.  O Diecezjalnych Obchodach Rocznicy Chrztu Polski, które odbywały się w Międzyrzeczu opowiedzieli: ks. Proboszcz, J. Wachowski i J. Niczke.

Formację duchową poprowadził ks. Waldemar, a jej tematem była „Ekologia ducha ludzkiego”. Swoje rozważania Ksiądz oparł o Encyklikę Papieża Franciszka Laudato Si’, materiały formacyjne AK oraz postać św. Franciszka z Asyżu.

Wnioski płynące dla nas:

  • musimy być zintegrowani z naturą, bo Bóg dał nam świat,
  • wracamy do starych zwyczajów – modlitw przed o po posiłku, by dziękować za boże dary.

Chrześcijańska modlitwa wraz ze stworzeniem Papieża Franciszka

Chwalimy Cię, Ojcze, wraz ze wszystkimi stworzeniami,
które wyszły spod Twojej wszechmocnej ręki.
Twoje są i pełne są Twojej obecności
i Twojej czułości.
Pochwalony bądź, Panie!

Jezu, Synu Boży,
wszystko przez Ciebie zostało stworzone.
Kształtowałeś się w łonie Maryi,
stałeś się częścią tej ziemi
i oglądałeś ten świat ludzkimi oczyma.
Dziś żyjesz w każdym stworzeniu
w Twojej chwale Zmartwychwstałego.
Pochwalony bądź, Panie!

Duchu Święty, który swoim światłem
kierujesz światem ku miłości Ojca
i towarzyszysz jękom stworzenia,
Ty żyjesz także w naszych sercach,
by nas pobudzać ku dobru.
Pochwalony bądź, Panie!

Panie Boże w Trójcy Jedyny, piękna Wspólnoto nieskończonej miłości,
naucz nas kontemplowania Ciebie
w pięknie wszechświata,
gdzie wszystko mówi nam o Tobie.
Rozbudź nasze uwielbienie i wdzięczność
za każdą istotę, którą stworzyłeś.
Obdarz nas łaską poczucia się wewnętrznie zjednoczonymi
ze wszystkim, co istnieje.
Boże miłości, ukaż nam nasze miejsce w tym świecie
jako narzędzi Twojej miłości
dla wszystkich istot tej ziemi,
bo żadna z nich nie jest przez Ciebie zapomniana.
Oświeć posiadających władzę i pieniądze,
aby nie popadli w grzech obojętności,
aby miłowali dobro wspólne, wspierali słabych
i opiekowali się światem, w którym żyjemy.
Ubodzy i ziemia wołają:
Panie, obejmij nas swą mocą i światłem,
abyśmy chronili wszelkie życie,
przygotowali lepszą przyszłość,
aby nadeszło Twoje Królestwo
sprawiedliwości, pokoju, miłości i piękna.
Pochwalony bądź, Panie!
Amen.

źródło modlitwy: http://www.swietostworzenia.pl/2-aktualne/593-swiatowy-dzien-modlitw-o-ochrone-stworzenia-z-encyklika-laudato-si

Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze, a zakończyła je wspólna modlitwa.

WM