Zanim przeczytacie komunikat słowo wyjaśnienia, dlaczego Biskup Stefan, a nie Biskup Senior Stefan. 

Podczas tegorocznego spotkania opłatkowego AK z Biskupem w Nowym Kramsku, Nasz Gość zaświadczył, że czuje się świetnie i prosil, by zwracać się do Niego – „Biskupie Stefanie” ! Czynimy to  radością, a w duszy nam gra…sam Biskup Stefan na akordeonie… 

                                                                                                    W.M.

KOMUNIKAT DO KAPŁANÓW I WIERNYCH W ZWIĄZKU Z 40. ROCZNICĄ ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH BISKUPA SENIORA DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ DR. STEFANA REGMUNTA

W dniu 29 maja br. przypada czterdziesta rocznica święceń kapłańskich bp. Stefana Regmunta, których Dostojnemu Jubilatowi udzielił we Wrocławiu w 1976 r. abp Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski.

Polecając Dostojnego Jubilata gorącym modlitwom diecezjan, zapraszam wszystkich kapłanów i wiernych świeckich do udziału we wspólnym dziękczynieniu, które odbędzie się w sobotę, 4 czerwca br., o godz. 18.00 w zielonogórskiej konkatedrze. Uroczysta Eucharystia będzie wyrażeniem wdzięczności Bogu za dar kapłaństwa, udzielony Księdzu Biskupowi przed 40 laty, a także za dar biskupstwa oraz za wszelkie łaski, jakie przez gorliwą służbę kapłańską Jubilata stały się udziałem Ludu Bożego, zwłaszcza w latach pełnienia misji biskupa zielonogórsko-gorzowskiego. Będzie to także nasza serdeczna modlitwa za przyczyną Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, patronki diecezji, o dar zdrowia i potrzebne łaski na dalszej drodze posługiwania bp. Stefana Regmunta.

Z pasterskim błogosławieństwem

+Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

źródło: http://kuria.zg.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=1371:komunikat-w-zwiazku-z-40-rocznica-swiecen-kaplanskich-biskupa-dr-stefana-regmunta&Itemid=435