27 maja 2016 r. odbyło się miesięczne spotkanie POAK.

Spotkanie rozpoczęło się udziałem członków POAK w Nabożeństwie Majowym, Mszy św. odprawianej w Oktawie Bożego Ciała. W dalszej części grupa udała się do salki parafialnej, gdzie omówiono bieżące spawy związane z funkcjonowaniem Oddziału w parafii  a także AK w diecezji. Prezes p. K. Koszylowska zachęciła obecnych do udziału w pielgrzymce AK do Częstochowy.

Rozważano także temat Świadectwa z życiu chrześcijanina. Wyznawana wiara w Chrystusa winna być stale potwierdzana w codziennym życiu. Chrześcijaństwo możemy bowiem nazwać przede wszystkim religią świadectwa. Właśnie takie świadectwo dnia powszedniego bardzo często stanowi motyw przejścia na chrystianizm. Faktem jest, ze dziś życie wielu osób pozostaje jedynie na poziomie deklaracji, które nie przekładają się na konkretne działania. We współczesnym świecie promowane są postawy konsumpcyjne, konformistyczne, a nawet hedonistyczne. Tym bardziej paląca jest potrzeba świadectwa. Apostolstwo dobrego przykładu, spokojne i zgodne z naturą człowieka jest ważnym czynnikiem życia każdego chrześcijanina. 

Warto zapytać samego siebie, czy moje życie jest świadectwem życia chrześcijańskiego? 

W.M.