Dni krzyżowe – dni modlitw o urodzaje

Tradycja dni krzyżowych ma już ponad 1500 lat. Narodziła się we Francji. Kiedy około 450 roku kraj ten nawiedziły gwałtowne klęski żywiołowe, święty Mamert ( V w.), biskup Vienne nad Rodanem, nakazał odprawianie procesji błagalnych na trzy dni przed Wniebowstąpieniem. W następnych latach urodzaje były bardzo pomyślne. Ten zwyczaj po synodzie w Orleanie w 515 roku rozszerzony został na całą Galię, a w 816 roku wprowadził je do liturgii rzymskiej papież Leon III. 

Nowokramskie parafialne procesje udają się do Kapliczki św. Antoniego w Kolesinie, Figury  Najświętszego Serca Jezusowego w Nowym Kramsku oraz do Kapliczki św. Józefa w Nowym Kramsku. 

niezliczone stopy

gładzą kamienie

udeptują piasek

drepczą

stukają

idą do Ciebie

poprzez pacierze

paciorki różańca

westchnienia ciche

i całkiem szczere

polami idą

łąką

rozstajem

płynie pieśń dźwięczna

po kraju

gaju

drżą prośby ludu

by plon ziemia dała

Ave Maryja

Ave śpiewają

w granacie nieba

idzie nadzieja

deszczem błogosław Boże

o to Cię prosi pokornie lud kramski

co roku

 o tej samej porze”. 

WM