Urszula Furtak prezesem Akcji Katolickiej w Polsce

Wspaniałą wiadomość dla naszej diecezji: podczas 372 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, w dniu 16 kwietnia 2016 r., biskupi wybrali Urszulę Furtak nowym prezesem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Akcja Katolicka w diecezji zielonogórsko – gorzowskiej powołana została w 1994 roku. Od 2007 roku Urszula Furtak przewodzi jej pełniąc funkcję prezesa diecezjalnych struktur. W 2012 roku wybrana została do Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, gdzie pełniła funkcję członka Zarządu ds. młodzieży. Na stanowisku prezes Krajowego Instytutu zastąpi Halinę Szydełko.

Urszula Furtak jest osobą niezwykle aktywną i dynamiczną, potrafiącą zjednywać do swoich działań wielu ludzi.  Pod jej wodzą wiele diecezjalnych przedsięwzięć nabrało nowego wyrazu i dynamiki. Trudno chociażby nie odnotować podjęcie się prowadzenia Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze.

Zapytana o pierwsze wrażenie odpowiada: „Trzeba wiary i głębokiego zaufania. Dzieło jest Boże a więc w Nim moja moc. Nam, zaangażowanym w to dzieło, nie trzeba dziś dowodzić, że Akcja Katolicka jest bardzo potrzebna Kościołowi. Wiele elementów warunkuje jej rozwój. Dziś nie wystarczy tylko nasze świadectwo, potrzeba szczególnego błogosławieństwa kolejnego pokolenia biskupów, kapłanów a nade wszystko zaangażowania i odwagi przynależności do zorganizowanej działalności apostolskiej świeckich”.

Serdecznie gratulujemy Pani Prezes tak szczególnego wyróżnienia. Cieszymy się z tej nominacji wierząc, że przyniesie ona nowy powiew w działaniach Akcji Katolickiej w Polsce. Szczęść Boże!

Wiceprezes Zarządu DIAK
Marek Rychlik

źródło: http://www.zg.ak.org.pl/