Strona poświęcona działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku

Daily Archives: 12 kwietnia 2016

Dnia 1 kwietnia 2016 r. Biskup Zielonogórsko – Gorzowski Tadeusz Lityński, mianował Księdza kanonika Zbigniewa Samociaka pełniącym obowiązki Asystenta Diecezjalnego Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, na czas pełnienia przez Księdza kan. Zbigniewa Kucharskiego funkcji Asystenta Generalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, tym samym zwalniając z pełnienia tej funkcji Ks. Marka Kowala.
Ksiądz kanonik Zbigniew Samociak pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu. W 1985 r. w gorzowskiej farze przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego ordynariusza diecezji gorzowskiej Sł. Bożego bp Wilhelma Pluty a rok później otrzymał dyplom mgr teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam także rozpoczął studia doktoranckie z socjologii. W latach 1990 – 91 odbywał studia doktoranckie na Uniwersytecie we Freiburgu.
Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w parafii św. Jadwigi w Zielonej Górze. Od roku 1991 do 1999 był duszpasterzem akademickim w Gorzowie Wielkopolskim. Wykładał socjologię na Papieskim Wydziale Teologicznym i w Diecezjalnym Studium nad Małżeństwem i Rodziną im. bp. Wilhelma Pluty. Od 1999 do 2001 r. był proboszczem w parafii Św. Bartłomieja w Ołoboku. W latach 2001-2005 proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej w Gubinie, a w  latach 2005-2012 proboszcz parafii katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Od 2012 roku proboszcz Parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrz. Ksiądz dziekan. W maju 2015 roku obchodził jubileusz 30 – lecia posługi kapłańskiej.
Życzymy ks. Zbigniewowi wielu łask i mocy Bożej, niech jego posługa i osobiste zaangażowanie przyczyni się jak najpełniej do rozwoju apostolskiego dzieła jakim jest Akcja Katolicka.

źródło: http://www.zg.ak.org.pl/