P1120275

„Triduum Paschalne,  jest pamiątką dramatu miłości, który daje nam pewność, że nigdy nie będziemy opuszczeni w życiowych próbach.” 

Papież Franciszek

 

WIELKI CZWARTEK 

Przedstawiając charakter Wielkiego Czwartku Ojciec Święty wskazał, że Jezus dając się nam jako pokarm zaświadcza, że powinniśmy nauczyć się dzielić z innymi tym pokarmem, aby stał się prawdziwą komunią życia z osobami potrzebującymi. On się nam daje i prosi, abyśmy w Nim trwali, by czynić to samo.

WIELKI PIĄTEK 

Wielki Piątek, to kulminacyjne wydarzenie miłości, która daje siebie aż do końca. „Jeśli Bóg ukazuje nam swoją najwznioślejszą miłość w śmierci Jezusa, to także i my odrodzeni przez Ducha Świętego możemy i powinniśmy miłować się nawzajem.”

WIELKA SOBOTA

Wielka Sobota, to dzień milczenia Boga. „W tym dniu miłość staje się oczekiwaniem życia zmartwychwstałego. Jest to miłość, która nie wątpi, ale pokłada nadzieję w słowie Pana, aby się ono ujawniło i stało się jaśniejące w dniu Paschy” – zaznaczył papież.

Podkreślając, iż w wydarzeniach Triduum Paschalnego mamy do czynienia z tajemnicą, którą trudno wyrazić słowami, Ojciec Święty zachęcił: „Dajmy się ogarnąć tym miłosierdziem, które wychodzi nam na spotkanie; i w tych dniach, wpatrując się w mękę i śmierć Pana, przyjmijmy w naszym sercu wspaniałość Jego miłości w oczekiwaniu na zmartwychwstanie”.

źródło: http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,4106,franciszek-o-tym-jak-przezywac-triduum.html

WIELKI CZWARTEK – DZIEŃ KAPŁAŃSTWA 

Z okazji Dnia Kapłaństwa życzymy Księdzu Proboszczowi Waldemarowi Sołtysiakowi, by nieustannie budował Królestwo Boże w naszej parafii, kraju i w naszych sercach. Niech powołanie do kapłaństwa promieniuje trwałym zadowoleniem wdzięcznego serca. Niech służba Panu i życie pełne poświęcenia dla Boga i dla innych, staje się uprzywilejowanym sposobem odwzajemniania się za wielką miłość, którą został Ksiądz obdarzony. Niech rzucane ziarno wzrasta, by Bóg zauważył owoce Księdza trudu. Bliskość krzyża niech zawsze daje poczucie tego, że jest Ksiądz naśladowcą Jezusa.
Wdzięczni – Parafialnie

W tekście życzeń wykorzystano fr. przemówienia Ojca św. Franciszka podczas pielgrzymki do Stanów Zjednoczonych (25 września br.) – czas spotkania z kapłanami.