Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe AK

 DRODZY UCZESTNICY
DIECEZJALNEGO SPOTKANIA OPŁATKOWEGO!

Cieszymy się niezmiernie z Waszego przybycia, by we wspólnocie radować się z narodzenia Bożej Dzieciny. Chwalmy Pana „wyśpiewując” chwałę na wysokościach, a szczególnie w naszych sercach. Korzystajmy z daru rozmowy. Częstujmy się „czym chata bogata”!

Włączając się w tok przyjaznych rozmów towarzyskich chcieliśmy przypomnieć, że nowokramski Parafialny Oddział Akcji Katolickiej powstał, jako jeden z pierwszych w diecezji zielonogórsko – gorzowskiej. Było to w 1998 roku. Ówczesnym proboszczem parafii był ks. dr Jan Radkiewicz. Pierwszym prezesem POAK została Krystyna Koszylowska, która pełni tę funkcję niezmiennie od siedemnastu lat. Skład Oddziału zmieniał się przez lata. Nieodmienny został jednak zaczyn składający się z kilkunastu osób, który do dzisiejszego dnia służy oddanie idei AK. Nasza jedenastoosobowa grupa potrafi siłą modlitwy i czynu wiele zdziałać.

Jednym z pierwszych zadań Oddziału było prowadzenie świetlicy środowiskowej w salce parafialnej oraz wydawanie parafialnej gazetki „Bliżej Boga”. Celem i zadaniami pracy świetlicy była nauka, praca, iż zabawa, dająca radość Bogu i uczestnikom spotkań. Świetlica byłą organizatorem licznych zajęć, zabaw, spotkań z ciekawymi ludźmi, modlitw. Pracowało w niej wielu wolontariuszy – wychowawców. W czasach, kiedy do gimnazjów odeszło grono młodzieży, a zajęcia pozalekcyjne w szkole stały się normą, nie istniała już potrzeba systematycznej działalności świetlicy. Okazjonalnie organizowano wówczas kursy językowe i gry na instrumentach, trwające po dzień dzisiejszy.

Gazetka Parafialna „Bliżej Boga” to głos AK, który stara się formować i informować. W gazetce zamieszczamy cykle formacyjne, relacje ze spotkań parafialnych, najważniejsze informacje z diecezji, a także poezję religijną. Gazetka ukazuje się okolicznościowo.

POAK wsparł w parafii powstanie PZC. Niektórzy z naszych członków pracują na rzecz Caritasu. Wraz z PZC organizujemy coroczne festyny parafialne, dochód, z których wspiera organizację letnich kolonii w naszej wsi.

Wspólnie podjęliśmy także inicjatywę modlitewną – adoracyjne piątki, prowadzenie nowenn, nabożeństw, adoracji w okresie wielkopostnym. Członkowie POAK dbają o oprawę liturgiczną Mszy św., uczestniczą w organizacji życia parafialnego. Są otwarci na potrzeby społeczności parafii i Księdza Proboszcza.

Wraz z PZC nasz Oddział organizuje Spotkanie z Mikołajem w kościele, a następnie integracyjne zabawy z poczęstunkiem dla dzieci i ich rodziców w salce parafialnej. Odział wspierał dzieci z Boliwii akcją – cegiełką p.n. „Mikołaj dla dzieci z Boliwii”.

POAK był organizatorem wyjazdów m.in. na projekcje filmów związanych z problematyką chrześcijańską, do miejsc kultu (Klenica, Grodowiec, Rokitno, Jakubowo itp.).

Od pięciu lat przedstawiciele naszej parafii – zespół Wiolinki a także kapela koźlarska Świecary brały udział w Przeglądach Pieśni Patriotycznej w Sulechowie, zdobywając wiele uznania, a także Grand Prix dziennikarzy. W tym roku nowokramski oddział był współorganizatorem Przeglądu.

Przedstawiciele naszego Oddziału są aktywnymi członkami Składu Zarządu DIAK.

Staramy się, jako wspólnota spotykać się na comiesięcznych zebraniach, które rozpoczynają się Mszą św., a następnie w salce parafialnej przy herbatce omawiamy bieżące sprawy, słuchamy referatu, prowadzimy dyskusje, podejmujemy decyzje, co do dalszej działalności, modlimy się.

Nasza niewielka społeczność parafialna obfituje w różnorodne grupy modlitewne. Staramy się integrować działania kręgów, by było to z korzyścią dla całej parafii i by zaangażować jak największą liczbę ludzi do „pracy na rzecz Boga.”

Wszelkie nasze dalsze działania powierzamy Maryi – Patronce Naszej Parafii. Duch Św. niech prowadzi nas tam, gdzie istnieje potrzeba.

Członkowie POAK w Nowym Kramsku